12.2.2014 - nově jsou pro vás panely,
sloužící jako odkazy na všechny služby stránek
i na internetový obchod, k dispozici
na přehledném místě a vám nic neunikne.
Nemějte starosti vůbec o nic:)

Čtvrtek v 5:00 | Lúmenn |  Dokumenty, videa a filmy
Mooji je šedesátiletý Jamajčan, který se učil u indických mistrů a dnes je duchovním učitelem. Jeho vysmátá tvář napovídá, že mu učení starých mistrů pomohlo a skutečně si s ničím starosti ani vrásky nedělá.
V krátkém videu, které najdete v tomto článku, shrnuje své poznatky o životě a učí nás, že si někdy děláme úplně zbytečné starosti - lepší je prostě nechat věci být, plynout kolem sebe a ony se prostě nějak udějí samy. Pusťte si krátké video a hoďte nohy na stůl a poslouchejte uklidňující smích Moojiho. Ne všechno, co člověk řeší, vyřešit lze a je potřeba. A pohledem na modrou oblohu a širokým úsměvem nic nezkazíte:)
 


Krůček po krůčku za štěstím

21. července 2014 v 5:44 | Lúmenn |  Úvahy a zamyšlení
Mnoho lidí by chtělo být šťastných hned, okamžitě, na druhou stranu jim v tom ale stále něco brání - říkají si, že mohou být šťastní dostudují, najdou práci, budou mít tohle a támhleto.
Jenomže ono je to trochu jinak. Představte si dosahování cílů jako cestu po schodech - kdybyste chtěli s nejnižší podesty vyskočit až nahoru, asi by na vás lidé koukali jako na blázny a také byste se moc daleko nedostali. Jediná cesta, jak dojít do dalšího patra, je projít stupínek po stupínku.
A stejné je to i se štěstím. Jeden moudrý člověk řekl, že malý je ten, kdo má malý cíl. Jenomže to není úplně přesné - velké cíle totiž vedou k velkému zklamání, pokud jich člověk nedosáhne. Je to jako pokus přeskočit naráz celé patro, který pravděpodobně skončí pádem. Ke každému velkému cíli se ale dá dobrat - krok za krokem, supeň po stupni, přes množství menších dílčích cílů, jejichž překonání nám přinese onen kýžený pocit štěstí.

Amulet proti destruktivní energii

19. července 2014 v 7:30 | Lúmenn |  Amulety a talismany
Další z ochranných amuletů, které vám mohou pomoci se bránit proti zlým silám. Více o tom, jaký je rozdíl mezi amuletem a talismanem a o jejich výrobě se dočtete v tomto článku.
Následující amulet je tzv. škapulíř, tedy váček naplněný drobnými předměty, který by jeho tvůrce měl nosit neustále u sebe.

Thovt

16. července 2014 v 16:27 | Lúmenn |  Bohové, mocnosti, mistři
Thovt
tradice: egyptská
atributy: magie, písmo, moudrost, měsíc
další jména: Toth, Thóth, Džehuti, Džehutej
podobná božstva: Hermes Trismegistos, Ódin

Thovt je egyptský bůh moudrosti a tradice jeho uctívání je velice dlouhá a sahá až do dávnověku. Bývá zobrazován jako člověk s hlavou ptáka ibise nebo paviána. Podle legend byl velice moudrý a vždy stál za spravedlností, v egyptském panteonu zosobněnou bohyní Maat.
Thovt jako první naučil lidi řeč a tím je odlišil od zvířat, také je naučil písmu a stal se jeho patronem. Byl bohem zapisování a kronik, jeho dcera Sešeta pak bohyní psaní a počítání. Thovt byl kronikářem králů i bohů, vyřizoval božské vzkazy a u posledního soudu zapisoval skutky zemřelého na papyrus a dohlížel na jejich vážení.

"Kouzlo" devíti uzlů

27. června 2014 v 5:40 | Lúmenn |  "Kouzla"
V posledním článku jste se mohli dočíst o keltských propletencích a já slíbila, že se zmíním o magii uzlů. Začneme jednoduše - velice známým kouzlem devíti uzlů, které slouží ke splnění přání, popřípadě se dá využít k ochrannému rituálu.
Kouzlo je velice snadné a většinou je nejlepší je provádět při přibývajícím měsíci tak, abyste uvázali uzly deset dní před úplňkem a pak každý den jeden z uzlů rozvazovali, aby vrchol kouzla přišel za úplňku. Pokud používáme "kouzlo" devíti uzlů k ochraně, pak uzly nerozvazujeme vůbec a nejlepší je vykonat rituál přímo o úplňku.

Keltské propletence

25. června 2014 v 7:00 | Lúmenn |  Symboly a znaky
Symbolika keltských propletenců je složitá a popravdě ani nepochází od tohoto národa. Přesto jsou Keltové nejzmánějšími uživateli těchto zajímavých proplétaných symbolů, protože jimi zdobili své nádoby, opasky, látky i šperky. Původně se tyto ozdoby ale využívaly již ve starověké Číně a Indii.
Úplně základním ornamentem je triquetra, se kterou se zde již můžete seznámit. Je základem mnoha vzorů a představuje trojjedinou bohyni a svatou trojici obecně ve všech významech tohoto slova.
Složitější propletence ale nejsou složeny jen ze tří smyček, ale z mnohem více. Ornamenty většinou představují nekonečnost života, jeho formy jež se neustále proplétají a život duše, který nikdy nekončí.
Použije-li se keltský uzel jako ochranný amulet, zabraňuje zlým silám, aby se dostaly k nositeli tím, že v podstatě všemu zlému "zamotá hlavu" ve svých složitých vzorech.

Pohlazení po duši (s básníkem) - 23.června 2014

23. června 2014 v 21:27 | Lúmenn |  Pohlazení po duši na (skoro) každý den
Ne každému člověku nadělila příroda do vínku krásu. Mnozí lidé jsou kvůli tomu odsuzováni, napadáni, vysmíváni. Přesto se v mnoha nepěkných lidech skrývá nádherná duše, která se touží rozvinout a ukázat.
Takovým člověkem je i Eugene, který přišel do talentové soutěže, aby se tam pokusil přes svůj vzhledový handicap zapůsobit na porotu ve velice neobyvklé disciplíně - poezii. Jeho úspěch je krásnou ukázkou toho, že někdy stačí k úspěchu objevit svou vnitřní krásu a talent. A to po duši skutečně hladí.

Další články