Seznámení s jednotlivými archanděly

30. září 2009 v 10:56 | Lúmenn |  Andělé
Dopátrat se toho, kolik archandělů vlastně celkem známe, bylo pro mě docela obtížné (Zkuste se zaptat archanděla kolik jich vlastně je! "Přesně tolik, kolik je nás potřeba." Hm, dík Michaeli tos mi teda pomohl:)) ale nakonec jsem se propracovala informačním šumem a došla k číslu 15.
Proč je v tom takový binec? Inu, katolická církev se jaksi za ta staletí po napsání Bible nebyla schopná shodnout, kolik archandělů do ní dát - takže zatímco židovská kabala vychází z čísla patnáct, které se za tisíciletí nezměnilo, křesťané měli nejdříve "silnou čtyřku" Rafaela, Michaela, Gabriela a Uriela. Ale pak je tak nějak napadlo, že Uriel je démon a tak ho vyškrtli. A číslo tři je pro počet archandělů blbé, tak přidělali další čtyři, aby jich bylo sedm a pak je zrušili a přidali jiné čtyři a pak…no to není podstatné, důležité je, že se nám díky starým mystickým obyčejům ustálila ta patnáctka a my se na ně můžeme směle vrhnout.
Ale ještě před tím vám chci sdělit dvě docela důležité věci. Tak tedy: tenhle seznam a veškeré vědomosti o archandělech či andělech vlastně na nic nepotřebujete. Když vám bude úzko a bude vás trápit bolest, strach, nejistota nebo cokoli jiného, na co budete chtít zavolat archanděla, nemusíte hledat v seznamu jméno toho, co "má na starosti" pocit, co vás trápí a podle toho ho volat. Když si žádáte andělskou pomoc, přijde vždycky ten, koho potřebujete nejvíc. A že vidíte třeba Michaela s jinou aurou a v jiném oblečení, než jak byl popsaný v knížce? Na tom nezáleží, Michael přišel za vámi, teď je u vás a jakou podobu má je dáno vaší myslí, ne myslí nějakého učence před X lety. Tenhle seznam s vlastnostmi je tedy spíše orientační, aby když se někdo bude bavit o andělech, vy mohli zamachrovat, že o tom něco víte; může sloužit jakožto pomocník pro výběr svého patrona a pomocníka z říše archandělů nebo prostě jen pro radost ze čtení o andělech:)
A druhá věc se týká toho, že hodně lidí si myslí, že archandělé jsou bytosti, které na lidi kašlou, považují je za hmyz nehodný jejich pozornosti a kdesi cosi. Je to nesmysl, přátelé. Archandělé i andělé jsou stvořeni z lásky a jako takoví vnímají všechny bytosti rovnocenné - protože koneckonců všechny nás stvořil "bůh" (či jak mu říkáte), tedy absolutní láska a když jsme všichni z lásky, tak jsme si všichni rovní, všichni jsme jedno - univerzální princip lásky vibrující v různých rovinách. Že vy to nechápete není důležité, (arch)andělé to chápou a proto přijdou vždycky, když je zavoláte;)

To by byly základní rady a teď už se pojďme mrknout na jednotlivé archanděly:

Ariel
Jeho aspekty jsou naplnění, respekt ke všemu živému, ochrana fyzického těla, růst a služba. Jméno znamená "lev boží" a jako takový rozvíjí a udržuje lásku ke zvířatům a přírodě.

Azrael
Anděl smrti, zodpovídá za duše odváděné na onen svět, pomáhá při vymítání duchů - duší, které neodešly, kam měly. Je moudrý a spravedlivý, jeho aspekty jsou pohyb, změna a mír.

Chamuel (= Kamael)
Zabývá se tvořivostí, harmonií, inspirací, pomáhá při sebeuvědomění, rozvíjení našich životních úkolů. Jeho aspekty je bezpečí, dualita, soucit, partnerství. Může pomoci při depresích a pocitech osamění i při problémech ve vztazích. Jeho barvou je růžová.

Gabriel
Je to člen "velké čtyřky" a tak si o něm povíme něco víc.
Gabriel je spjatý s živlem vody a Lunou inklinuje k ženské energii (andělé jsou bytosti bezpohlavní, nicméně podle zabarvení své energie se mohou zjevovat jako muži nebo ženy).
Jeho jméno znamená "Boží síla", někdy překládáno jako "Hrdina Boží". Často je nazýván taky božským poslem, protože dle křesťanských pověstí to byl právě Gabriel, kdo řekl Marii tu šťastnou novinku, že bude mít malého Spasitele.
Jenomže kromě zrození má Gabriel na starosti i smrt, je to on kdo oznamuje úmrtí a také on provází duše, které si nejsou jisté, cestou na onen svět. Ostatně přivádí stejnou cestou i duše, které kráčí do života. Jeho atributním předmětem je trubka a podle dalších pověstí to bude právě Gabriel, kdo svým zatroubením ohlásí konec světa. Barvy, které náleží Gabrielovi jsou zářivě bílá a stříbrná, jako barvy luny.
Gabriela žádejte o pomoc, když máte nějaké problémy týkající se ženskosti - ať už je to menstruace, přechod nebo těhotenství. Gabriel bdí nad nenarozeným dítětem a možná ho najdete bdít i u postelí umírajících, kde pomáhá duši nalézt klid a mír. Zářivá postava v tunelu, kterou vídají lidé v klinické smrti, bude patrně právě tento archanděl.
Gabriel vám může pomoci i s čímkoli, co vyžaduje "znovuvzkříšení", pomůže oživit skomírající vztah, krachující firmu, chatrné zdraví. Ale to neznamená, že to udělá za vás, jen vás lehce popostrčí a dál musíte jít sami;)
Vzhledem ke své poslovské funkci je Gabriel také patronem novinářů a i vy se na něj můžete obrátit, zasáhne-li vás nějaká nemilá novina (či cítíte, že vás teprve zasáhne). Gabriel vám ostatně pomůže vyrovnat se vším, co nějak souvisí se změnami, které zvěstuje - tedy zejména narozením a úmrtím.
Gabriel je planetární archanděl - jeho planetou je Luna, která vládne znamení Raka a pondělí (první den nového týdne - asociace se zrozením je více než zřejmá:)). Kdykoli se díváte na Lunu, díváte se tak do milující tváře Gabriela. Jeho světová strana je západ.

Haniel (= Anael)
Září světle modrou barvou a pomáhá ve věcech poznání, sebedůvěry a pochopení své vlastní síly a jednotlivosti. Zodpovídá za transformaci nižších pudů a jejich připuštění si, rozvíjí třetí oko, kreativitu a cestu k vlastní velikosti skrze poznání. Má silnější ženskou energii.

Jeremiel (= Muriel)
Jeho jméno znamená "milost boží", uzdravuje a léčí nikoli tělo, ale duši. Jeho aspekty jsou odpouštění, milost, pokora, vnitřní klid a učí bezpodmínečné dávání a přijímání lásky.

Iophiel (= Jophiel, Jofiel, Sophiel)
Anděl zodpovídající za tvořivost, hledání krásy a moudrosti, realizování přání ve hmotném světě. Jeho jméno znamená "boží krása" a pomůže vám ve hledání krásy ve všedních věcech i tam, kde byste to nečekali. Také pomáhá ve zbavení se závislostí a při smiřování ženského a mužského pólu.

Metatron
Známý jako hlas boží, zapřičiňuje spojení mezi bohem a lidmi, mezi duchovním a hmotným. Dohlíží na lidi, obdařené silnými duchovními dary, pomáhá jim nalézt jejich cestu, ale zároveň se nevyvyšovat nad ostatní, jeho aspekty jsou transformace, odložení pýchy a práce s dětmi.

Michael
Michael je první archanděl s nímž jsem přišla do styku a také můj nejoblíbenější. Ostatně máme mnoho podobných vlastností:) Stal se jakýmsi mým patronem a ochráncem a já jsem mu za to velice vděčná. Opět je to člen "velké čtyřky" a tím pádem mu věnujeme více řádků;)
Michael znamená v překladu "Ten, jenž se podobá Bohu" - je tedy dokonalým předobrazem božské/vesmírné dokonalosti. Bývá nazýván ohnivým princem světla a v ruce třímá meč, kterým odhání všechny bytosti temnoty. Dalším jeho atributem jsou váhy - symbol spravedlnosti. Před Michaelem se prostě nic neschová a vidí vám svým nekonečně spravedlivým zrakem až do duše. Jeho barvy jsou barvy ohně a také modrá, barva jasného myšlení. Zobrazován bývá v zářícím brnění s mečem, někdy i s vahami v druhé ruce.
Michaela můžete požádat o pomoc při očišťování (se) od negativních vlivů nebo máte-li pocit, že se na vás nalepil nějaký astrální svinčík. Mě osobně se hodně osvědčil jako strážce spánku (viz tato příhoda) a taky jako ochránce míst kam jdu. Vždycky si ho představím, jak bdí u mé postele než usnu a on tam opravdu za pár okamžiků je, mlčky stojí a stráží moje sny.
Stejně tak je jeho pomoc nedostižná v těžkých chvílích - strach, nervozita, smutek, bolest, to všechno jsou pocity s kterými vám Michael snadno může pomoct, požádáte-li jej.
Krom toho (jak bylo řečeno výše) bdí i nad spravedlností, stala-li se vám tedy nějaká křivda, požádejte ho, aby do dané situace vlil svoji energii a vše se pohne kupředu správným směrem.
Michael představuje léto, ohnivý mužský princip a světovou stranu jih.

Raguel
"Přítel boží" zodpovídá za harmonii - ať už tu vnitřní nebo ve vztazích s ostatními lidmi. Jeho aspekty jsou rovnováha mezi duchovním a hmotným, síla přátelství, práce na sobě a řešení konfliktů.

Raphael (=Rafael)
Rafael znamená "Bůh uzdravuje", často se to překládá také jako "Zářící léčitel". Má na starosti vše, co souvisí s lékařstvím a není divu, že je patronem lékařů, ošetřovatelů a vlastně všech zdravotnických pracovníků. V nejstarších naukách je také ztotožňován s bohem Merkurem - tím, kdo přináší poznání a jako takový je hlavním patronem hermetických věd. Tyto vědy koneckonců vznikly, aby pomáhaly "uzdravovat nerovnováhu mezi zemí a nebesy" a že ke každému uzdravování je potřeba poznání, také víme.
Rafael bývá zobrazován s lahvičkou léku v jedné ruce, zatímco v druhé třímá caduceu - hůl obtočenou dvěma hady, symbol lékařů celého světa, který můžete vidět na každé druhé lékárně či nemocnici. Občas mívá na hlavě naražený širák, což mu dodává vzezření poutníka. A on patronem poutníků a cestovatelů opravdu je. V nejstarších zobrazeních najdeme také Rafaela ne s jedním, ale hned třemi páry křídel - drobnými křidélky na spáncích, ramenech a na kotnících, jedná se patrně o pozůstatek jeho ztotožnění s Merkurem.
Požádat Rafaela o pomoc můžete s jakýmikoli problémy se zdravím. On sám vás neuzdraví, (to by bylo příliš snadné:)) ale dovede vás k člověku, který vám pomůže nebo připraví situaci, která povede k uzdravení a možná pošeptá i nějakou tu radu. Na Rafaela se také obracejte vždy, když se chystáte na nějakou cestu - bude nad vámi bdít a vést vaše kroky po těch správných stezkách.
Rafael je také ten, kterému můžete odevzdat své špatné emoce - není jako Michael, který je rozseká na kousky, ale prostě si je od vás převezme všechny, tak jak jsou a z vás najednou z vás spadne obrovská tíha. Pomůže vám i s rituálem odpouštění, které je vlastně prvním krokem na cestě k uzdravení.
Rafael je taktéž planetární anděl, vládne Merkuru a jeho živlem je vzduch, světovou stranou východ. Ochranný symbol pentagramu pochází prý také od Rafaela a vlastníte-li nějaký, požádejte Rafaela ať do něj vloží část své energie, čímž jeho moc znásobíte. Barvy náležící Rafaelovi jsou světle žlutá, světle zelená a světle modrá.

Raziel
Silný anděl s mužskou energií, jeho jméno se překládá jako "boží tajemství". Pomáhá poznat skrytá tajemství (nejen) vesmíru, vede na duchovní a zejména magické a alchymistické cestě, jeho mužská energie je plná tvořivé síly a vůle něco vykonat.

Sandalphon
Jeho jméno znamená "bratr" a je považován za dvojče Metatrona. Jeho dvojakost jej činí jedinečným, pomáhá tak ve spojování mužských a ženských protikladů, hledání dvou duší, jenž mají být spojeny v jednu láskou. Pomáhá s odpouštěním, otevřením se lásce a je patronem hudby.

Uriel (= Auriel)
Poslední člen "velké čtyřky". Je to velmi mocný archanděl s pronikavým zrakem, kterým zří pravou podstatu všech věcí. Jeho jméno znamená "Světlo Boží". A opravdu - Uriel je takovým světlem na cestě tmou. Je archandělem věštění, světla, pokání, ale také zkázy. Jeho atributním předmětem je blesk, jímž trestá, ale také svítí na cestu. Uriel je andělem přítomného času, minulost a budoucnost jej nezajímá, pro něj existuje jen tady a teď a jako takový pomáhá dovést náhlá rozhodnutí do zdárného konce.
Podle pověstí to byl Uriel, kdo varoval Noeho před blížící se potopou světa a snad proto mu byl přiřčen i patronát nad přírodními katastrofami, kdy drží ochranou ruku na těmi, kdo toho zasluhují a nechává zemřít ty, jimž skončil vyměřený čas. Chcete-li mít Uriela stále na blízku, kupte si křišťál, kámen nazývaný také "zmrzlé světlo" a požádejte Uriela, aby do něj vložil své požehnání. Krom ochrany vám takový kámen může přinést i inspiraci - další věc, které vládne Uriel.
Uriela žádejte o pomoc při zemětřesení a nemusí to být jen to přírodní. Zemětřesení ve vašem srdci, ve vztazích, v životě - zemětřesením nazýváme náhlé a převratné změny a právě ty má na starosti Uriel. Nevíte-li si zničehonic rady, zavolejte tohoto archanděla, který vás z vašich problémů vyvede. Když se zdá, že je kolem vás jen tma a zlo, díky Urielovi zase spatříte světlo naděje.
Uriel vám také může pomoci s nedostatkem inspirace, síly nebo naděje. I z nejmenší jiskérky dokáže vykřesat plamen jasného světla. Také je-li nějaká situace nejasná a vy nevidíte řešení, přivolejte Uriela na pomoc a světlo poznání rozzáří tmu nevědění.
Uriel je archandělem severu a bdí nad planetou Uran. Jeho živlem je země, ovšem barvu může nosit téměř jakoukoli ze spektra duhy - světla. Vládne znamení vodnáře.

Zadkiel (= Hesediel)
Anděl svobody a odpuštění. Jeho jméno se překládá jako "boží spravedlnost", pomůže vám s karmickými záležitostmi, poznáním sebe sama a připouštěním změn ve vašem životě. Odpuštění je cesta ke svobodě a tímhle heslem se řídí i tento fialově zářící archanděl.

Teď už znáte všechny členy archandělské říše a je jen na vás, který z nich vám nejvíce přirostl k srdci a budete si jej chtít zavolat na pomoc, požádat jej o radu a nebo si s ním jen popovídat. (Arch)andělé vám nikdy neodmítnou pomoc a to, že je nevidíte nebo neslyšíte neznamená, že nad vámi nebdí a nestojí vám po boku.
 


Komentáře

1 Nyx Nyx | 17. srpna 2010 v 19:15 | Reagovat

Achjo nejde mi pořádně otevřít huba a jak jsem se v úvodu článku začla tlemit tak mě děsně bolí :/ :DDD

2 Eliška Eliška | 6. května 2013 v 12:26 | Reagovat

Ahoj :) Tvůj článek mi hodně dal, děkuju ti a Andělům zvláěť :)) Jsem jedna z těch, co věří :))

3 Eliza Eliza | 9. května 2013 v 3:38 | Reagovat

A kde je Samael?

4 Azael Grainne Azael Grainne | E-mail | 15. července 2013 v 22:03 | Reagovat

Jméno Azrael mi připomíná padlého anděla Azazela. Takového "dobrého" démona. :-)

5 Tom Tom | 31. srpna 2013 v 13:47 | Reagovat

[3]: Co by dělal Samael mezi archanděly, když je to démon ?

6 věrka věrka | E-mail | 29. září 2013 v 20:52 | Reagovat

ahoj zkousela jsem automatické psaní ohledne promlouvání se svím andelem strázný a vyslo mi země strazi archandele a jsem jim za to moc vdecna a takjsem hleda něco o nich jakcí vlastne jsou a prijdou mi velice uprimni :d diky

7 kovboy kovboy | 14. května 2014 v 23:35 | Reagovat

Archandělé a andělé - bytosti lásky a dobra - je to nádherný lidský výmysl a k tomu odpadlík v pekle pod 666 pečetěmi Archanděl Lucifer a jeho kámoši
No není to krásné pro děti i dospělé vyprávění ? Poučnější a zábavnější než TV

8 ML ML | 11. srpna 2014 v 9:06 | Reagovat

Hlouposti, které píšete, zasluhují vyšetření odborníkem. Dopracovala jste se totiž k nesmyslům. Lituji vás.

9 pawel pawel | 28. prosince 2014 v 1:01 | Reagovat

Takzekazdy co veri v boha(nebo jak mu rikate),patri na vysetreni odbornikem??? Spamatuj se !!!

10 pawel pawel | 28. prosince 2014 v 1:03 | Reagovat

Myslite ze neni zlo??? Hloupa lidska stvoreni !

11 pawel pawel | 28. prosince 2014 v 1:03 | Reagovat

ML???

12 koleno koleno | 8. března 2016 v 17:31 | Reagovat

[10]: vZpamatuj se

13 kathys-dreams kathys-dreams | E-mail | Web | 5. července 2016 v 17:58 | Reagovat

Uriel vládne znamení Vodnáře? Já jsem Vodnář :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama