Velká Arkána - část I.

23. října 2009 v 10:49 | Lúmenn |  Tarotové karty a práce s nimi
V první části se podíváme na karty od 0 - Blázen po VI - Zamilovaní. Podle toho, na co vykládáme se můžeme zaměřit na to obecné, co nám karta říká, nebo přímo na určitou věc - proto jsem zahrnula i nejčastější výklady na vztahy a povolání. Na závěr u každého archetypu Velké Arkány ještě dodávám, jaký je člověk, jehož životním symbolem je právě tato karta. Více o životních symbolech již brzy v nějakém článku.

0 - Blázen
00
Karta Blázna symbolizuje bezstarostnost, spontánnost, osvobození od strachu a konvencí, začíná jím velká Arkána i lidský život. Muž na ní má na hlavě rohy a krystal, které symbolizují touhu žít a učit se. Celá karta je laděna do jarních barev, kde převládá zelená - barva tvořivosti. Blázen je obklopen čtyřmi smyčkami, které symbolizují jeho cestu. První smyčka vychází ze srdce, symbol toho, že jen pravé city vycházející ze srdce jsou hodné následování. Druhá smyčka s holubicí a motýlem symbolizuje věčné povstávání a pomíjení. Třetí smyčka s dětmi, květinami a sluncem - to je nový začátek, rozkvět, opojnost života. Čtvrtá smyčka s krokodýlem (tvořivost) a tygrem (strach) ukazuje instinktivní jednání, které vede k poražení strachu.

Blázen ve výkladu:
Obecně: touha po ztraceném ráji, spontánnost, bezstarostnost, nový začátek, žízeň po dobrodružství, nespolehlivost
Vztahy: nekomplikovaný, srdečný vztah bez norem a omezení, nechat se řídit hlasem svého srdce, povrchnost, zbrklost
Povolání: nové oživující zkušenosti, připravenost učit se, radost z nových úkolů, nezodpovědnost, náladovost
Blázen jako životní symbol:
Blázen jakožto první symbol Velké Arkány má číslo 0 a nemůže tedy být životním symbolem, který vychází z numerologie.

I - Mág
01
Mág je symbolem komunikace, vnitřního vnímání a vůle - je vidět, jak balancuje na úzké římse a žongluje přitom s předměty. Tyto věci mají také svůj význam - mince - materiálno; meč - myšlení; ohnivá louč - vůle; pohár - city; žezlo - moc, síla; okřídlené vejce - mentální energie; šíp - touha po poznání; pergamen - vnitřní zkušenost. Jeho koruna z hadů a slunce v zádech symbolizují ochrannou sílu, křídla na chodidlech ukazují na archetyp boha Merkura, který je jedním z aspektů mága. Opice, která mágovi hrozí představuje agresi a smyslné touhy.

Mág ve výkladu:
Obecně: seberealizace, touha po moci, nápady a vedení, komunikace s okolím, síla vůle, šarlatán, podvodník, namyšlenost, mistr slova
Vztahy: víra ve vlastní sílu, otevřený a upřímný vztah, otevřená komunikace, magicky přitahujete lidi
Povolání: úspěšné zvládání problémů, přebírání iniciativy, radost a uspokojení z všedního dne, komunikativní člověk
Mág jako životní symbol:
Mág s číslem jedna se nestává životním symbolem, pouze součástí výjimečné kombinace Slunce XIX - Kolo štěstí X - Mág I.

II - Velekněžka
02
Postava sedící Měsíční bohyně je symbolem intuice, podvědomí a ženského aspektu. Na klíně má luk a šípy - skrytá ženská síla. Paprsky s sebou nesou poznání z hlubin nitra. Její koruna představuje tři fáze měsíce - dorůstající, ubývající a úplněk. Předměty v popředí jsou symbolem jasného vhledu (krystaly), připravenosti přijímat (květy), plodnosti (ovoce) a pokory (velbloud).

Velekněžka ve výkladu:
Obecně: jednat podle intuice, trpělivost, léčitelství, pokora, sny, náladovost, nerozhnodnost
Vztahy: hluboký pocit spojení, citlivost, osvobození se od vášní
Povolání: dát na vnitřní hlas, vykonávat práci s pokorou, též symbol práce léčitelky, pomocnice
Velekněžka jako životní symbol:
Lidé narození se symbolem velekněžky se vyznačují silnou intuicí a houževnatostí, jsou schopni vhledu do situací i lidských srdcí. Mají sklon k léčitelství a samaritánství. Je u nich silný ženský aspekt. Mají vrozený smysl pro harmonii a dobře umí urovnávat konflikty, ale nevměšují se, spíše jednají tak, jak jim říká jejich podvědomí, a intuitivně nastolují ztracenou rovnováhu.

III - Císařovna
03
Nejsilnější karta mateřství, žena korunovaná měsícem jakožto symbol plodnosti, mateřství a dávající i přijímající lásky. Lotos v její ruce představuje ochotu odevzdat se, dva sloupy s přibývajícím a ubývajícím měsícem v pozadí zase polaritu tvoření a pomíjení, která je ve všem živém. V rohu je pelikán, krmící svá mláďata vlastním masem - symbol obětavosti a mateřské lásky.

Císařovna ve výkladu:
Obecně: prasíla přírody, reinkarnace, žití jako neustálá změna, harmonie, senzitivita, poznání
Vztahy: přírůstek do rodiny, pozitivní změna ve vztahu, které předcházelo něco bolestného, schopnost odevzdat se, něžnost, mateřská láska, též symbol jiné ženy ve vztahu - většinou matky
Povolání: aktivita, tvůrčí myšlení, nové myšlenky, uznávaná a silná žena, těhotenství
Císařovna jako životní symbol:
Lidé, kteří mají životní symbol císařovnu, jsou schopni přijímat a dávat tu nejčistší a pokornou lásku. Hodí se pro vykonávání práce, kde se musí starat o druhé, ale také jsou velice tvůrčí a citliví, uplatňují se jako umělci, ve tvůrčích povoláních - jako architekti, zahradníci a kuchaři nebo jsou výborní terapeuti. Jejich nedostatkem je přílišná citlivost, sklon vynucovat si lásku od druhých a přílišná sebeobětavost.

IV - Císař
04
Karta mužského principu, ohně a železné vůle. Muž, který v nepohodlné pozici sedí na trůně symbolizuje autoritu, pevnou vůli, ale také dynamickou energii a moc. Žezlo s beraní hlavou, světlá a tmavá beraní hlava na trůnu a obětní beránek - to vše ukazuje ničivou touhu po sebeprosazení a zároveň tvořivou sílu. Císař je představitelem astrologického znamení Beran a také Slunce.

Císař ve výkladu:
Obecně: síla, která přináší řád, myšlení a sebeovládání určované rozumem, činorodost, strnulost, neochota vzít v úvahu pocity, strnulost
Vztahy: dávat vztahu jistý rámec, uskutečňovat sny a přání, zastaralé struktury ve vztazích, vyhraňování mužské a ženské role, malý důraz na pocity
Povolání: zodpovědnost, rozhodnost, disciplína, perfekcionismus, mužnost
Císař jako životní symbol:
Člověk s životní kartou Císař je rozený vůdce. Je schopen vést lidi, řešit problémy, často jsou to velice úspěšní podnikatelé. Mají však sklon neuznávat autority, kromě sebe sama. Jsou velice tvůrčí a srší energií, vše v životě je pro ně výzvou, horou kterou musí zdolat, nepřítelem, kterého musí pokořit. Nic je nezdolá a neuhasí jejich touhu po seberealizaci. Jsou však příliš nabití mužskou energií a jako takoví mají sklon se poměřovat s ostatními a nikdo se jim nezdá dostatečně rovnocenným partnerem. Jsou také velice dominantní a neradi dávají najevo svou slabost.

V - Velekněz
05
Moudrá a tajemná postava velekněze nás učí nahlédnout do našeho nitra. Žena na obrázku je Modrá Venuše, bohyně matka, na prsou nosí božské dítě Hora - symbol nového života a schopnosti oprostit se od minulosti. Veleknězova hůl se třemi kruhy představuje vyrovnanou minulost, přítomnost i budoucnost. Had a holubice v pozadí zase ukazují na hřích a následné vykoupení. Veleknězova karta je plná různých náboženských a mystických symbolů, které by vydaly na samostatné pojednání. Hlavní myšlenka Velekněze je ale oproštění se od dogmat a hledání pravé moudrosti.

Velekněz ve výkladu:
Obecně: hledání smyslu a pravdy v životě, nacházet radost a poznání, důvěra, zkoušky, učitelství, troufalost, netolerance, pokrytectví
Vztahy: důvěra, duševní spřízněnost, nikoli zamilovanost, ale láska s hlubším smyslem, zastaralé názory na morálku, idealizace
Povolání: hledání toho pravého zaměstnání a vyššího smyslu své činnosti, loajalita, čisté svědomí, věrnost vlastním předsevzetím a zásadám
Velekněz jako životní symbol:
Lidé zrození pod symbolem Velekněze mají neutuchající touhu učit se, ale také učit druhé. Je pro ně důležitá rodina a ve všem hledají hlubší smysl. Jsou umělecky založení, baví je sledovat tvůrčí proces od zrodu myšlenky až po její realizaci ve hmotě. Mnohdy však mohou mít tendence ovlivňovat druhé, poučovat je a moralizovat. Jsou výteční filozofové, učitelé, vychovatelé a nezřídka se zajímají o duchovní záležitosti - věnují se náboženství, teologii i magickým naukám. Rádi jsou členy komunity, jak rodiny tak i kolektivu přátel a podílí se na harmonickém fungování takových společenství.

VI - Zamilovaní
06
Karta symbolizuje lásku muže a ženy, stejně tak i dualitu a spojování protikladů. Černý král s kopím a bílá královna s pohárem v ruce oslavují svou svatbu. Dalšími symboly jsou pak červený lev jako mužská tvořivá síla a bílý orel ženské odevzdanosti a emocionální hloubky. Okřídlené vejce omotané hadem pak představuje zrození, transformaci, počátek i proces zrození. Amor poletující nahoře je pak symbol lásky, sexuality a aktu naplnění lásky při pohlavním styku. Meče v pozadí zase ukazují na rozhodnutí a přesekání pout s minulostí.

Zamilovaní ve výkladu:
Obecně: láska jako prapůvodní síla, převzetí zodpovědnosti, přitahování protikladů, přijmutí rozhodnutí, které povede k hlubší spokojenosti a naplnění z lásky
Vztahy: velká hluboká láska, rovnost partnerů, svatba, zralost na vážný vztah, žárlivost, podléhání iluzím
Povolání: přijmout jasné rozhodnutí, rozloučit se s přehnanými fantaziemi a iluzemi, s láskou se věnovat svým úkolům, dobré mezilidské vztahy
Zamilovaní jako životní symbol:
Lidé s životním symbolem Zamilovaní mají talent navazovat vztahy, ale také je dále rozvíjet, utužovat a harmonizovat. Dovedou komunikovat, ale jejich hlavním darem je účelné spojování protikladných částí v harmonický celek - jak v životě, tak v povolání či umění. Dovedou řešit situace kompromisem. Jsou nadaní ve věcech lásky - avšak nejen té partnerské, ale lásky na všech úrovních. Obklopují se přáteli, ale může se jim stát že sklouznou k povrchnosti. Jejich touha po společnosti je občas začne udolávat a pak potřebují samotu na klid a meditaci - jak naznačuje postava Poustevníka na kartě.


Při psaní článku mi pomohly přednášky Zuzky Holcmanové a kniha Crowleyho tarot od Angelse Arien. Děkuji za pomoc:)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama