Velká Arkána - část II.

23. října 2009 v 11:11 | Lúmenn |  Tarotové karty a práce s nimi
První část Velké Arkány naleznete tady. V druhé části se podíváme na karty od VII - Vůz po XIV - Umění. Podle toho, na co vykládáme se můžeme zaměřit na to obecné, co nám karta říká, nebo přímo na určitou věc - proto jsem zahrnula i nejčastější výklady na vztahy a povolání. Na závěr u každého archetypu Velké Arkány ještě dodávám, jaký je člověk, jehož životním symbolem je právě tato karta. Více o životních symbolech již brzy v nějakém článku.

VII. - Vůz
07
Vůz je opět nabitý symbolikou, ta zde znázorňuje pevnou vůli a člověk, který pevně drží otěže svého života. Vozataj má na klíně svatý grál, který stejně jako kruhy na pozadí symbolizuje koloběh času a neutuchající touhu jít/jet kupředu. Vůz táhnou čtyři sfingy, chiméry člověka, býka, lva a orla. Bílá barva symbolizuje cestu života, černá naopak odklonění od cesty a zpomalení. Je na vozatajovi, jak s tím dokáže bojovat a zda nalezne sílu jet dál dopředu.

Vůz ve výkladu:
Obecně: osvobození se od přejatých myšlenek a názorů, cesta po vlastní cestě s důvěrou v sebe sama, překonávání strachů a těžkostí, sebepoznání, přeceňování svých sil, chvástání, lehkovážnost
Vztahy: blíží se nový vztah nebo oživení vztahu stávajícího, hledání vnitřního souznění s partnerem, lehkovážnost, sobectví
Povolání: snaha o úspěch, síla prosadit se, nový začátek, bezohlednost,

Vůz jako životní symbol:
Lidé s životním symbolem Vůz jsou schopni změny a transformace, ale zároveň je pro ně důležitá stabilita rodiny a domova. Střídají se u nich fáze aktivity a odpočinku, stejně jako touha po dobrodružství a po domově. Rádi cestují, ale stejně tak rádi se navracejí domů. Potřebují jistoty, ale ty je brzy začnou nudit. Milují tvůrčí činnost, ale jakmile je přestane naplňovat, potřebují opět jistotu monotónní práce. Když nic nedělají, tak se nudí - přehnaná aktivita je ale unavuje. Celý jejích život je jako jízda po hrbolaté cestě - jednou září na vrcholu kopce, podruhé tiše odpočívají v jeho stínu. Mají-li ale pevný a jasně daný cíl, který je vábí, jsou schopni za ním vytrvale jít a dosáhnout jej. Nepodaří-li se jim to, skepse jim dlouho nevydrží a uchvátí je něco jiného, co je donutí zapřáhnout a vyjet.

VIII. - Vyrovnání/Spravedlnost
08
Karta, na které je vyobrazena egyptská bohyně rovnováhy Maat, je celá protkaná křehkou rovnováhou. Bohyně se zavřenýma očima balancuje na ostré špičce meče, jediný pohyb a spadne dolů. Jen a jen svou vůlí udržuje vše v rovnováze, soustředěná a nehybná. Jediný pohyb vše může zhatit. Celá karta je laděna do modré a zelené - což jsou barvy citů a tvořivosti.

Vyrovnání/spravedlnost ve výkladu:
Obecně: zodpovědnost za své činy, uvědomění si svých skutků, harmonie, rovnováha sil, poctivost vůči sobě, předsudky
Vztahy: vyrovnané, rovnocenné partnerství, vyjasnění nejistot, kontrola pravidel hry, vzdání se starých zvyklostí
Povolání: konfrontace s následky svých činů, ujasnění cílů, princip poctivosti a otevřenosti, dobré posuzování, schopnost kompromisu, přijít si na své na úkor druhého

Vyrovnání/Spravedlnost jako životní symbol:
Lidé zrození pod symbolem Vyrovnání neboli Spravedlnosti touží po souladu a harmonii. Mají rádi jednoduché a přímočaré jednání, jsou upřímní a schopní urovnávat konflikty. Jsou jim nepříjemné intriky a vytáčky. Rádi se věnují analyzování situací a hledání nejvhodnějších řešení, uplatňují se ve vědě, zdravotnictví a finančnictví. Spíše než tvůrčí nadání je jim blíže tvoření kompozic z již použitých myšlenek tak, aby nalezli nový pohled na daný problém. Uklidňuje je pobyt v přírodě, hlavně u vody a v lesích. Nebezpečné rysy jejich povahy jsou však jejich přímočarost a mnohdy až jednoduché lineární myšlení, často také při hledání kompromisy příliš zabřednou do povah obou svárlivých stran, takže nemohou najít konečné, všem vyhovující řešení.

IX. - Poustevník
09

Starý muž putující o samotě tmou - takový je Poustevník, symbol vnitřního vhledu, duchovního poznání, ale také samoty a odříkání. Jeho lampa je schopná osvítit i ta nejtemnější zákoutí jeho duše a díky samotě je schopen soustředit se na svoje nitro. Klasy obilí v pozadí naznačují, jak plodné je hledání ve vlastním nitru a že se jedná o proces podobný zrození nového života ukazuje i spermie v rohu obrazu. Tříhlavý Kerberos je nejen symbolem našeho strachu, který musíme překonat při cestě do nitra, ale jeho pohled říká, že hledět máme nikoli do minulosti, ani do přítomnosti, ale vstříc budoucnosti.

Poustevník ve výkladu:
Obecně: soustředění se na to podstatné v životě, ovládnutí strachu ze samoty,zralost, životní moudrost, lehkost, odvaha a síla, vnitřní prožívání, náhled do sebe sama, meditace
Vztahy: hledání pravé podstaty svého i partnerova já, ale i strach z toho, co nalezneme, nejistota, strach ze samoty
Povolání: nalezení toho pravého povolání podle vnitřních potřeb, nové povolání nebo změna pohledu na to stávající, přehodnocení významu úspěchu, peněz a uznání, nová orientace hodnot

Poustevník jako životní symbol:
Lidé, jejichž životním symbolem je Poustevník, příliš nevyhledávají společnost, lépe se cítí o samotě se svými myšlenkami. Ačkoli bývají vzdělaní a zajímají se o duchovní nauky, málokdy o tom hovoří, pokud to neuznají za přínosné. Jsou schopní vůdci, ale neprosazují se, spíše z nich vyzařuje přirozená autorita a moudrost. Často se věnují filozofii, magii a meditacím a na jejich úsudek je spolehnutí. Jejich slabou stránkou je však přílišné odtržení od společnosti a neschopnost komunikace s ostatními lidmi, s nimiž si mnohdy nemají co říct - ne snad, že by byli příliš namyšlení, spíš se cítí nepochopení pro svou zádumčivost a přemýšlivost. Poustevník je dobrý učitel ve všech duchovních a myšlenkových procesech, avšak sám vám to nikdy nenabídne.

X. - Kolo štěstí10
Desetiramenné kolo Osudu, které se neustále pohybuje, je aspektem přirozených a neustálých změn a procesů v přírodě i v životě člověka. Tři tvorové, které kolo uvádějí do pohybu jsou opice - tvůrčí síla, kreativita a prohnanost; krokodýl z podsvětí - ničení, protipól světla, instinkt; sfinga - rozumová rovnováha mezi řádem a chaosem, tvořením a zanikáním. Okolo toho všeho víří energie, symbolizující neustálý pohyb světa a Osud. Kolo štěstí je přívětivým symbolem jen do té chvíle, než s ním začneme otáčet špatným směrem - pak co má být stvořeno je zničeno a naopak.

Kolo štěstí ve výkladu:
Obecně: neočekávaná šťastná událost, doba, která s sebou nese změny, nové začátky, učení se rozumět hlasu osudu, rezignace na vlastní osud, pocit, že jsem bezmocně vlečen událostmi
Vztahy: nový vztah nebo nalezení opětovného štěstí ve stávajícím vztahu, uvědomění si, že štěstí je vrtkavé, setkání z životním druhem, rána osudu
Povolání: objevení nových pracovních možností, nalezení životního úkolu, nezdary, vedoucí k pochopení svých schopností a nasměrování se k novým cílům

Kolo štěstí jako životní symbol:
Lidé s životním symbolem Kolo štěstí mají novátorské myšlení, jsou tvůrčí a přinášejí nové myšlenky do zastaralých principů. Pokud se těmto lidem dá správný podnět, srší energií. Ale nejsou-li spokojení se svou činností (kolo se netočí správně) upadají do letargie a jsou otrávení. Naopak jsou schopni vdechnout život každé nudné činnosti a svými novými nápady změnit nudu na úžasné dobrodružství. Potřebují ale dostatečnou motivaci, bez ní opět propadnou beznaději a depresi. Také dovedou spojit všechny tři aspekty myšlení - nespoutanou tvořivost, intuici a rozum do jednoho celku, díky čemuž vznikají úžasná díla a projekty. Jen pozor na jejich sklony k poraženectví a odvolávání se na vyšší moc osudu.

XI. - Chtíč/Síla
11
Nahá žena jedoucí na lvu - podle některých výkladů symbol pouze nespoutané sexuální touhy, jinde se setkáváme i s tím, že svojí vůlí a vnitřní silou krotí zvíře v sobě. Já osobně dávám přednost druhému výkladu. Žena pozvedá nad hlavu ohnivou nádobu - symbol lůna, ale i něco jako svatý grál, z něhož proudí paprsky světla, hvězdy a hadi. Vše dohromady představuje transformaci, obnovující i ničivou energii, smrt a znovuzrození. Lev zde vyobrazený má lidské masky, je to tedy zvíře ukryté uvnitř nás, představuje pudy které jsme schopni ovládat svou vůlí, ale je-li třeba popustit jim uzdu a nechat je vytrysknout. Z nebe padající hvězdy a obličeje svatých v pozadí pak symbolizují změnu v představách o morálce a o světě.

Chtíč/Síla ve výkladu:
Obecně: obrat k temným vnitřním tužbám a jejich přijetí, překonání starých strachů a omezení, prožít a ochočit pudy zvířete v našem nitru, přijetí vnitřních protikladů, radost ze života, vitalita, vášeň, upřímnost
Vztahy: smyslnost, sexualita, vášeň, temperamentní vztah, prožívaný se silou a odvahou, střet názorů, nenávist k druhému člověku
Povolání: s radostí, silou a odvahou zvládat úkoly, překonávání těžkostí s nasazením a energií

Chtíč/Síla jako symbol osobnosti:
Lidé, které symbolizuje Chtíč/Síla jsou temperamentní, tvořiví a originální. Mají smysl najít krásu a smysl i tam, kde pro ostatní vládne chaos. Svůj neskutečný tvůrčí potenciál využívají ve všech druzích umění, jsou vášniví, ale snadno se nadchnou a ještě snadněji nahradí jednu vášeň jinou. Jsou někdy až příliš proměnliví, ale díky jejich nezkrotné energii si toho snad ani ostatní nepovšimnou, jak je dokáží přesvědčit a nadchnout pro svůj nový nápad. Mnohdy také příliš holdují sexuálním radovánkám, jsou promiskuitní a rádi se baví. Jejich život je jako hořící oheň, který je také hlavním živlem této karty, ale často si ani nevšimnou, že spálili něco, co jim bylo drahé, na popel. Přesto se však tento symbol osobnosti vždy pojí s duševním symbolem Velekněžka.

XII. - Viselec
12
Dosti depresivně působící postava bez tváře, zavěšená hlavou dolů, symbolizuje utrpení a beznaděj, které však vede k poznání sebe sama a znovunalezení vnitřní rovnováhy. Viselec má za sebou ankh, egyptský kříž, který představuje zdroj naděje a vnitřní síly, který je však daleko. Mnohem blíž je černý had, který je symbolem starých hluboko zakořeněných strachů. Mříž tvořená z malých modrých čtverců je ve skutečnosti ve Viselcově mysli, tvořená předsudky a morálkou společnosti. Viselec je přibitý ke "kříži" v dost nepohodlné poloze a jeho utrpení se zdá být nekonečné - ale přesto je to jediný způsob, jak docílit poznání, nalézt pravdu a osvobodit se od zkostnatělých názorů.

Viselec ve výkladu:
Obecně: oddych, aby bylo možné načerpat nové síly a najít nový pohled na věc, nemoc, krize, které není možné se vyhnout, ale musíme ji prožít, abychom mohli jít dál
Vztahy: být lapen ve smyčce krizí a neúspěchů, cesta ven je možná jen díky novému náhledu na situaci a tím, že necháme věci volně plynout
Povolání: nudné dny, žádná změna, zničující nezaměstnanost, neschopnost získat práci nebo pořádný úkol, slepá ulička - je nutná změna myšlení a přístupu, jinak nevede cesta ven

Viselec jako symbol osobnosti:
Lidé zrození se osobním symbolem Viselec jsou mistry v překonávání omezení, mají stále nový pohled na věc a oplývají humor ve chvílích, kdy se východisko nedá nalézt. Ukazují ostatním, že nic není tak zlé, aby nemohlo být ještě hůř, že každé omezení je jen cestou ke zlepšení svých schopností. Ale ve chvíli, kdy nemohou přesvědčit ani sami sebe, že cesta z bludného kruhu je již na dosah, upadají do letargie a rezignují na novátorský přístup. Z jejich zakrnění pak vyvstávají různé nemoci a závislosti, které ještě více brání v nalezení schůdné stezky. Takový člověk je schopen sám sebe nabudit a maximálně zdokonalit, ale také se fyzicky i psychicky zničit a dostat se na úplné dno. Symbol osobnosti Viselec se vždy pojí s duševním symbolem Císařovna.

XIII. - Smrt/Znovuzrození
13
Černá kostra s kosou, která přesekává pouta s životem a bytím je na jednu stranu děsivá, ale na druhou stranu si zase musíme uvědomit, že Smrt nemá představovat ukončení života, ale spíše jedné jeho etapy. Přináší změnu a osvobození, proto se mnohdy nazývá znovuzrozením. Od kosy odlétají bubliny, které jsou paradoxně plné nového, znovuzrozeného života. Dole na kartě se v bahně válí zvadlé květiny a štír - symboly strachu ze změn a stagnace, která vedla k rozkladu a hnilobě. Vprostřed se pak nachází ryba a had - představující transformaci, moudrost a poznání o životě i smrti. Nejvýše nad nimi létá orel - symbol nejčistší svobodné formy bytí.

Smrt/Znovuzrození ve výkladu:
Obecně: velké změny v životě, loučení, konec jedné etapy, vytvoření místa pro něco nového, rozloučení se starými pořádky, vzdání se, ztráta, strach ze změn, pochybnosti, lpění na něčem
Vztahy: konec jednoho vztahu nebo jeho etapy, konec, který osvobozuje, pokud ho přijmeme, ale též cítit se paralyzován a raněn tímto ukončením
Povolání: konec dosavadní pracovní činnosti nebo úkolů, nové naděje a přání, rezignace, strach ze selhání

Smrt/Znovuzrození jako symbol osobnosti:
Člověk, jenž má jako symbol osobnosti Smrt/Znovuzrození je schopen obrovských změn ve svém životě, jako jsou daleké cesty, změny povolání, odloučení od blízkých atd. s nebývalou lehkostí. Není k ničemu vázán, ale zároveň vše prožívá naplno, jako by každý den byl tím posledním. Vyhledává nové zážitky a ostatní podněcuje k témuž, je neustále vypravený na cestu - ať na tu po zemi, nebo tu ve svém nitru, kde se dokáže učit a pomoci s tím i ostatním. Symbol osobnosti Smrt/Znovuzrození se vždy pojí s duševním symbolem Císař.

XIV. - Umění
14
Nejsilnější karta spojování protikladů. Duální bytost spojuje oheň a vodu v jedné nádobě, za asistence bílého lva (mužský princip) a červené orlice (ženský princip). Karta je plná alchymistických symbolů a symbolů duality. Vše má dvě strany, každá mince, každý člověk má svůj jin a jang. Karta říká, že Umění je nejvyšší formou harmonie. Zajímavostí je latinský nápis, který znamená "Hledej to, co je nízké, zdokonal to a najdeš skrytý klenot." Nesmíme tedy zapomínat i na věčný proces transformace a zdokonalování.

Umění ve výkladu:
Obecně: harmonie, rovnováha, umění zlepšit svůj život nebo sám sebe, uvědomění si protikladů a nalezení rovnováhy, náladovost, přílišná aktivita,
Vztahy: harmonické spojení skrze smysly, protiklady v napětí, ale v rovnováze, sdílení, léčení starých ran
Povolání: prožívání práce s lehkostí, smysl pro rovnováhu na pracovišti i v sobě, plnění úkolů v klidu, jasné cíle, schopnost zlepšení a vhledu

Umění jako symbol osobnosti:
Umění jako symbol osobnosti předurčuje člověka k umělecké dráze a dává mu schopnost vidět to, co je jiným skryto, odhalovat skryté souvislosti a spojovat zdánlivě nespojitelné. Jsou úžasně tvůrčí, ale také plní protichůdných názorů a myšlenek. Symbol osobnosti Umění se vždy pojí s duševním symbolem Velekněz.


Při psaní článku mi pomohly přednášky Zuzky Holcmanové a kniha Crowleyho tarot od Angeles Arien. Tímto jim děkuji :)
 


Komentáře

1 Lirka =o) Lirka =o) | E-mail | Web | 25. října 2009 v 0:42 | Reagovat

Vyšla mi sedmička =o) mé životní číslo (které se vypočítává tak, jako jsi to uvedla, že se tak získá ta 'životní karta' - sečte se datum narození) je také sedm =o)

děkuji za tento článek a blog =o)

2 Marley Marley | 11. září 2011 v 21:45 | Reagovat

Mám viselce a Císařovnu.Taková dementní kombinace :D,ale nejlepší je,že to doslova popisuje mojí situaci,totální sračku :D

3 ALUŠKA KAROLÍNA LOSKOTOVÁ JE VTĚLENÍM ĎÁBLA!!!!! ALUŠKA KAROLÍNA LOSKOTOVÁ JE VTĚLENÍM ĎÁBLA!!!!! | 1. ledna 2015 v 1:23 | Reagovat

ALUŠKA KAROLÍNA LOSKOTOVÁ JE VTĚLENÍM ĎÁBLA!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama