Velká Arkána - část III.

23. října 2009 v 12:12 | Lúmenn |  Tarotové karty a práce s nimi
V třetí části se podíváme na karty od XV - Ďábel po XXI - Vesmír/Universum, předchozí karty Velké Arkány naleznete v části I. a části II. Podle toho, na co vykládáme se můžeme zaměřit na to obecné, co nám karta říká, nebo přímo na určitou věc - proto jsem zahrnula i nejčastější výklady na vztahy a povolání. Na závěr u každého archetypu Velké Arkány ještě dodávám, jaký je člověk, jehož životním symbolem je právě tato karta. Více o životních symbolech již brzy v nějakém článku.

XV. - Ďábel
15
Ačkoli podle křesťanské mytologie je ďábel ztělesněním zla, Ďábel v tarotu má více z fauna a kozla, než z pána pekel, i když mnohé symboly jsou alespoň náznakem jeho "zla". Ďábel je prohnaný kozel se zatočenými rohy, za ním se k nebi zdvihá sloup falického tvaru, obklopený zář, což má prý symbolizovat spojení Boha Země a Bohyně Nebes, tedy prolnutí mužského a ženského principu. Dole jsou dvě varlata, která nejen podtrhují falické ladění celého výjevu, ale také jsou symboly plodnosti a malí človíčkové v nich jsou jako spermie, jako nenarozené nápady, čekající na svou příležitost. Ze tmy ďábelského nevědomí se rodí božské světlo poznání.

Ďábel ve výkladu:
Obecně: uvěznění v pasti vášní a závislostí, neschopnost prosadit se, lačnost po materiálním bohatství, moci a sexu, narkomanie, alkoholismus, černá magie, nadhled, vyrovnanost, moudrost, pudy přeměněné na energii tvoření
Vztahy: sítě moci a závislosti, pocit viny, přenášení vlastních slabostí na druhé, pokušení a svádění, vášeň
Povolání: neupřímné chování za účelem získání peněz nebo moci, pocit agrese nebo bezmoci tváří tvář všednosti, rozpoznání machinací, návrat ke svým zásadám

Ďábel jako symbol osobnosti:
Lidé se symbolem osobnosti Ďábel mají velký smysl pro humor a nadsázku, jsou houževnatí a vytrvale si jdou za svým cílem. Jsou schopni vnímat jasně a bez příkras (kozlovy dvě dokořán otevřené oči), ale také se podívat dovnitř, do sebe nebo i do ostatních lidí (kozlovo třetí oko). Právě schopnost nadhledu a oproštění se od zaběhlých norem dává těmto lidem schopnost být výbornými jednateli, obchodníky nebo politiky. Symbol osobnosti Ďábel se vždy pojí se symbolem duše Zamilovaní.

XVI. - Věž
16
Bortící se Věž obklopena ohněm chaosu a zmaru není tak beznadějná karta, jak se zdá, protože když něco staré skončí a padne, vyroste na jeho místě něco nového. Vše se bortí, nelidské hranaté postavy padají z věže do hlubin, ale na vše září boží oko, symbol Hora a moudrosti, takže naše utrpení není náhoda a vše má nějaký vyšší záměr. Ve zmatku a požáru mezi příšerami se objevuje také holubice s olivovou větvičkou, která nám má ukázat směr k novým začátkům.

Věž ve výkladu:
Obecně: náhlá násilná a bolestná změna nabízí šanci k osvobození, něco starého je odstraněno, záblesk poznání, nehoda, ztráta nebo katastrofa, která má dát šanci obrodit se, pocit znovuzrození, vykoupení, osvobození
Vztahy: šokující změna, vztah se stal příliš spoutaným a explodoval, reorganizace a revitalizace vztahu, osvobození od zaběhlých principů
Povolání: selhání v zaměstnání - bankrot, vyhazov, možnost nalezení nových cest a neočekávané energie

Věž jako symbol osobnosti:
Symbol osobnosti Věž přináší hledání řádu v chaosu, schopnost uzdravovat, léčit a opravovat, ale zároveň i rozpoznat, co má schopnost přežít a obnovit se a co už ne. Lidé s tímto osobnostním symbolem zbožňují tvořivý proces, rádi vytvářejí nové věci z těch starých, jsou výbornými lékaři, architekty, opraváři, restauratéry. Chápou dobře řád světa - zánik a obnovení v nekonečném kruhu života a nebrání se tomu. Symbol osobnosti Věž se vždy pojí se symbolem duše Vůz.

XVII. - Hvězda
17
Jedna z nejharmoničtějších a nejpozitivnějších karet v tarotu. Nahá hvězdná bohyně vylévá ze dvou pohárů živou vodu na zemi - symbol plodnosti, jemné tvořivé síly, vize, intuice. Jasné a čisté myšlenky jsou vyobrazeny jako krystaly, dlouhé vlasy bohyně zase představují život mezi sny a jejich realizaci v hmotném světě. Hvězdy září jasně a čistě, tak jako láska. Karta symbolizuje také nesmrtelnost duše, ideí a snů a je protkaná štěstím a harmonií, je to první z karet na cestě k hlubinám Vesmíru a jako taková Hvězda představuje první odvracení od lidského nitra nahoru a krok k nebeským výšinám.

Hvězda ve výkladu:
Obecně: splněná přání, naděje, víra v sebe i osud, vše se daří, láska k životu, snění vzdálené realitě
Vztahy: vztah jako pod vlivem "šťastné hvězdy", naděje vkládané do vztahu se naplňují, perspektivní, krásný vztah, hluboké splynutí s partnerem, odklon od reality a vytváření iluzí
Povolání: počátek nadějného úkolu s dalekosáhlými následky pro všechny, víra ve vlastní schopnosti, hluboký vhled do nitra, splněná očekávání

Hvězda jako symbol osobnosti:
Hvězda je velice silná karta intuice, citovosti a tvořivosti, avšak té tvořivosti, která nezůstává jen myšlenkou, ale je realizována. Lidé s tímto osobnostním symbolem mají chuť realizovat své sny, rádi pomáhají druhým a vedou je po správné stezce za cíli, jež si vytyčili. Těmto lidem je vlastní jemnost a empatie, neuznávají aroganci a sebestřednost. Vyzařuje z nich pozitivní energie. Symbol osobnosti Hvězda se vždy pojí se symbolem duše Vyrovnání.

XVIII. - Měsíc/Luna
18
Karta s dvěma šakalími bohy kromě ženského principu symbolizuje i karmu a minulé životy. Sestupujeme do hlubin duše, jako do podsvětí, a odhalujeme svoje dávno ukryté strachy. Brouk skarabeus nese moudrost v podobě Slunce a je jen na nás, zda nám na cestě v podvědomí posvítí. Je nutné překonat strach nahromaděný za mnoho životů - musíme vybrat čeho se vzdát a co si ponecháme, jinak Anubis zváží naše srdce a bude-li příliš těžké, padneme do propasti. Tak jako je karta Ďábel falická, tak Luna připomíná ženskou vagínu. Vchod do podsvětí je zároveň pochvou a my se vracíme pozpátku po cestě zrození, abychom pochopili podstatu našeho bytí, než budeme moci pokračovat dál k Universu.

Měsíc/Luna ve výkladu:
Obecně: hledání pravdy v hlubinách duše, překonání strachů a úzkostí, hluboké city, sentimentalita, minulé životy se prolínají do současnosti, noční múry, fobie, sny, představy, pohádky, iluze
Vztahy: nestálost, náladovost, neukojené touhy, nedostává se milujícího porozumění, strach z odmítnutí, nejistota, žárlivost
Povolání: nejistá pozice, strach z prohry, neschopnost se rozhodnout, citlivost a tvořivost použita k překonání strachů

Měsíc/Luna jako symbol osobnosti:
Lidé s osobnostním symbolem Měsícem/Lunou jsou romantičtí a mohou podléhat iluzi a sebeklamu. Zároveň jsou zdatní v hledání pravd, ukrytých v hlubokých stínech podvědomí, umí se podívat do vlastního nitra a jejich cesta životem je neustálou zkouškou jejich vůle a schopnosti odlišit pravdu a sen - zda nesejdou ze své cesty totiž záleží hlavně na tom, zda ji dokáží nalézt mezi stíny utkanými z nich samotných. Měsíc/Luna jako symbol osobnosti se vždy pojí ze symbolem duše Poustevník.

XIX. - Slunce
19
Zářící slunce a rozkvetlá růže nám dávají najevo, že mužská a ženská energie se opět spojily a dvě tančící děti jsou toho živoucím důkazem. Karta je symbolem čisté, dětské radosti, spontánnosti, tance, lásky, božství a spojení duality. Ale při důkladnějším pohledu zjistíme, že děti ještě nejsou na vrcholu hory a od cíle jejich cesty je dělí zeď. Musí se ještě něco naučit, než budou moci vstoupit až na vrchol hory, do absolutního poznání Universa. Zajímavým doplňkem této karty je elipsa se symboly zvěrokruhu, která představuje neustálý koloběh života, energie a myšlenek z nevědomí do vědomí a naopak.

Slunce ve výkladu:
Obecně: příliv životodárné energie, objevení vlastního já, radost, spontánnost, svěžest, velkomyslnost a přívětivost, pohled na svět přes růžové brýle, sebeklam
Vztahy: těšit se ze vztahu a všech jeho radostí, vynesení nejasností a klamů na světlo, otevřenost, usmíření, hluboká důvěra, touha dělat něco nového
Povolání: úspěch, dobré vyhlídky, nové nápady a tvůrčí energie, sebejistota, ukončení starých neshod
Slunce jako symbol osobnosti:
Lidé se Sluncem jako osobnostním symbolem jsou otevření a tvořiví, sálající energií slunce, plní nápadů a nových myšlenek. Mají-li dostatek inspirace, pracují s ostatními, ale "vysychá-li" jejích sluneční studnice nápadů, jsou raději o samotě. Se Sluncem jako symbolem osobnosti se pojí jedinečná a neobvyklá kombinace životních symbolů Slunce XIX - Kolo štěstí X - Mág I.

XX. - Aeon
20
Aeon je posledním krokem na cestě k Universu. Spojením modré bohyně nebes Nut a boha Země Hadita vznikl Horus. Na kartě je ve svých obou aspektech - bůh orel, korunovaný sluncem a malý chlapec, ztělesňující Nový věk, který přichází. Nový věk přináší novou, čistou a podporující energii, která překonává tmu, nebezpečí i smrt a přináší nadhled a poznání. Horus se prstem dotýká úst - poslední stupeň cesty vyžaduje ticho, soustředění, meditace. Důležité je se na vše podívat jako na celek, propojený a dokonalý, získat nadhled.

Aeon ve výkladu:
Obecně: dočasná změna a evoluce, objevení a rozvoj skrytých schopností, víra v sebe sama, nové začátky, předtuchy se stávají skutečností, nalezení smyslu, víra v budoucnost
Vztahy: hluboká jistota, že partner je ten pravý, láska, klid, upřímné prožití vlastních pocitů, akceptování slabých stránek partnera
Povolání: vítaná změna a vývoj, předtucha následujících událostí, nový pohled a smýšlení

Aeon jako symbol osobnosti:
Lidé se symbolem osobnosti Aeon jsou jak tvůrčí a dynamičtí, tak intuitivní a citově založení. Hledají na lidech spíše to dobré, co by mohli rozvinout a podpořit, neradi kritizují. Potřebují seberealizaci a tvorbu, stejně jako i rodinný a citový život. Jsou přátelští a snoubí se v nich každý z živlů, nespoutaná oheň, svobodný vzduch, intuitivní a citlivá voda i pevná stabilní země. Symbol osobnosti Aeon se vždy pojí se symbolem duše Velekněžka.

XXI. - Vesmír/Universum
21
Konec cesty - tak by se dalo Universum nazvat, kdyby nebylo také začátkem, budoucnost a minulost se ve věčném koloběhu života a Vesmíru stávají jedním okamžikem. Nahá panenská bohyně tančí s hadem - symbolem transformace. Had právě dosáhl poslední proměny, okolo sálá tvořivá božská energie, hvězdy a galaxie se proplétají v tanci života. Vše je nekonečné a věčné a přesto může zaniknout, aby to mohlo být znovu stvořeno, jak ukazuje oko boha Šivy a také spirála života bez začátku a bez konce. Tygr symbolizující strach je poražen, už není čeho se bát. Karta představuje nekonečno Vesmíru, světlo, lásku, moudrost - vítězství nad temnotou nevědomosti a nenávisti.

Universum ve výkladu:
Obecně: mír uvnitř, radost a štěstí, harmonie, spokojenost sám se sebou, konec a začátek cesty, duchovní poznání nitra je dokončeno, nalezení svého místa v životě
Vztahy: schopnost milovat bez výhrad, vnitřní i vnější spokojenost se vztahem, harmonie se sebou i s druhými
Povolání: jistota, že jste tam, kde máte být, úspěch, obchod, růst, povolání je v souladu s vnitřními cíly

Vesmír/Universum jako symbol osobnosti:
Svobodní a zvídaví, takoví jsou lidé se symbolem osobnosti Vesmír/Universum. Zbožňují cestování, rádi poznávají nové kultury a jejich zvyky, snaží se najít to, co je společné všem lidem bez rozdílu. Touží také zkoumat zákony vesmíru a pochopit pořádek v něm panující. Uplatní se tam, kde je využita jejich touha po vědění a objevování - ve výzkumu Vesmíru nebo objevování nových míst. Tito lidé nesnášejí omezení a potřebují neustále za něčím jít, aby jejich život měl smysl. Symbol osobnosti Vesmír/Universum se pojí vždy s duševním symbolem Císařovna.

Za pomoc s psaním článku opět děkuji přednáškám Zuzky Holcmanové a knize Crowleyho tarot od Angeles Arien.
 


Komentáře

1 janca janca | Web | 28. října 2009 v 21:32 | Reagovat

pridavam si te dospratelenych stranek mas krasnej blog

2 t.k.Grey t.k.Grey | 16. dubna 2011 v 22:39 | Reagovat

Druhý díl publikovaný v 11:11 a třetí ve 12:12? Je to jenom náhoda? :)

3 Lúmenn Lúmenn | Web | 17. dubna 2011 v 19:44 | Reagovat

[2]: je to schválně, čas zveřejnění jsem přednastavila:)

4 ALUŠKA KAROLÍNA LOSKOTOVÁ JE VTĚLENÍM ĎÁBLA!!!!! ALUŠKA KAROLÍNA LOSKOTOVÁ JE VTĚLENÍM ĎÁBLA!!!!! | 1. ledna 2015 v 1:23 | Reagovat

ALUŠKA KAROLÍNA LOSKOTOVÁ JE VTĚLENÍM ĎÁBLA!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama