Jak je to s křesťanským křížem a křižováním?

5. září 2015 v 18:23 | Lúmenn |  Symboly a znaky
Občas mi na mail chodí dotazy, jak že je to ve skutečnosti s asi nejznámějším křesťanským symbolem, kterým je kříž. Existují názorové proudy, že je to velmi mocný ochranný symbol a právě křesťané je velice často užívají nejen jako fyzický předmět, ale i jako symbolické znamení, tzv. pokřižování se. Jiná skupina ale zase tvrdí, že kříž je velice nebezpečný ba dokonce zlý a že bychom se jej měli vyvarovat. Dokonce se prý při křtu vpálí do aury a člověku navěky ublíží. Jak je to tedy ve skutečnosti? Mají pravdu ti, kteří nás před křížem varují nebo ti, kteří se jím zaklínají pro ochranu? Možná vás překvapí, že pravda je někde uprostřed.Již od pradávna používali naši předkové symbol kříže, tehdy ještě se všemi stranami stejně dlouhými, jako symbol ochrany (více v článku o základních magických symbolech). Cokoli co se kříží se tak trošku propojuje, minimálně v jednom bodě, takže je kříž i symbolem rovnováhy a spojování protikladů. Jak se stal ochranným symbolem těžko říci, ale dovedu si představit dávného předka, který nejsnazší možnou cestou zatlouká dveře do svého obydlí - aby mu latě pevněji držely, překříží je.
Odtud už je jen kousek k významu dvou překřížených čar jako symbolu pro "tudy nechoď, cesta je uzavřena". A když tento symbol pochopí lidé, jistě jej pochopí i zlé síly, které by třeba chtěli lidská obydlí navštívit.

Jenomže křesťané nečerpají z těchto dávných obyčejů, ale z faktu, že Ježíš Kristus, zakladatel jejich učení, byl zabit přibitím na kříž - což byla kolem počátku letopočtu vcelku běžná (a dost krutá) technika popravování ve starém Římě. Dodnes se vedou spory, zda byl kříž s přitlučeným Spasitelem skutečně takový, jak ho dnes malujeme, nebo měl třeba tvar písmene T či dokonce X - protože všechny tyto tvary Římané k popravám podle všeho užívali.
Každopádně vžil se tvar, který všichni dobře známe a můžete si ho prohlédnout výše. Je tento symbol zlý, destruktivní? Pokud se zamyslíme nad jeho příběhem, nemusíme být kdovíjací mystici, abychom si odpověděli, že spíše ano.

Pokud si představíme příběh symbolu, tedy mučící nástroj, který měl za následek Ježíšovu smrt, moc radosti v něm nenalezneme. Připojíme-li ještě visící a mnohdy v agonii trpící postavu, rozhodně to není vhodný doplněk do domácnosti, v níž chceme mít harmonické a příjemné energie. Stejně tak, jako bychom si doma v obýváku asi nepověsili fotky umučených válečných obětí nebo zavražděných lidí. Pokud vám přeci jen je příjemná křesťanská víra a její symbolika, existuje spousta jiných vyobrazení Ježíše Krista, která v sobě nenesou pach smrti a bolesti. Třeba Jezulátko se svojí matkou Marií je nádherným archetypem zrození nového života a mateřské lásky a je taky mnohem estetičtější, než mrtvý muž.


Agónie, bolest, smrt...to fakt není nic, co by člověk chtěl mít
v krásném a harmonickém domově.Tahle tvář křesťanské symboliky je tmnohem přívětivější
a taky konstruktivnější.

Jak je to ale s křížem jako symbolem obecně? Tam už jeho destruktivní účinky nejsou tak jednoznačné, ba naopak. Jako velice silný ochranný symbol totiž kříž brání veškerým energiím, aby jím prošly. A slovo veškerým je velmi důležité, protože od toho se odvíjí jsté nepříjemné vedlejší účinky tohoto bezpoichyby velmi mocného symbolu.
Rituální pokřižování (kdy před sebou dlaní nebo prsty vytvoříme pomyslný kříž) je v mnoha lidových mýtech a pověstech bráno jako vážně silný magický kalibr na všemožné zlé duchy a v tomto se nemýlí. Jako první pomoc proti vysávání energie může pokřižování skutečně velmi dobře fungovat. Ovšem jeho vedlejší účinek je, že nejen že brání všem destruktivním vlivům, aby se napojily na člověka a začaly ho vysávat, zabraňuje i jakýmkoli konstruktivním vlivům, aby mu energii dodaly. Účinek pochopitelně není trvalý, ale při častém křižování se může přinést zablokovaný přísun energie zvnějšku i obtížné vyzařování energie navenek, protože kříž je narozdíl od některých dalších ochranných symbolů (jako je třeba kruh nebo pentagram) obousměrný, takže brání nejen zásahům zvnějšku, ale i projevům zevnitř.
Totéž činí v případě, že jej nosíte na krku nebo ho máte doma nade dveřmi. Ochrana je to velice mocná, ale místy kontraproduktivní a při dlouhodobém nošení může rozhasit energetický příjem a výdej a dávání dopořádku je pak náročné.

Co se týče nějakého vypalování kříže do aury při kčtu a podobně, to už je přitažené za vlasy. Zajisté na člověku křest nechá nějaké stopy, ale vždy jen po omezenou dobu jeho života - vždyť i proto se lidé v pozdějším věku rozhodují křest podstoupit znovu, protože ten v kojeneckém věku jaksi "necítí". Detailně jsem jakékoli esoterické dopady křtu nezkoumala, ale rozhodně jsem si jistá, že na pokřtěných lidech nejsou žádné fatální a nezvratné následky tohoto rituálu. Záleží mnohem více na tom, jaký život pak nadále člověk žije a čemu se sám věnuje a věří, než jestli mu někdo v dětství polil hlavičku svěcenou vodou a zamával nad ním rukou. Mnohem nebezpečnější než kříž je víra v hříšnost lidstva nebo uctívání jen jedné knihy jako studnice moudrosti, ale to už není tématem tohoto článku:)

Takže shrnutí? Ano, kříž je mocným ochranným symbolem, jehož užití zabraňuje pronikání všech energií i jejich výdeji. A symbolika mrtvoly je prostě tím, čím je symbolika jakékoli jiné mrtvoly. Tedy esteticky i vibračně nepříjemná a veskrze destruktivní záležitost, ale nic, co by vám bez spojení s dalšími vlivy nějak výrazně a trvale ublížilo. Jak se říká - všeho s mírou a to platí i o symbolech:)
 


Komentáře

1 Dr.Watson Dr.Watson | E-mail | 6. září 2015 v 14:58 | Reagovat

Nj, jenže to je kouzelný případ "jak" se na věc podíváme a jaká "slova" použijeme. Křesťané mají kříž především jako symbol či připomínku Ježíše. Jeho oběti za všechny, jeho božství, kříž je jako tíha Osudu který neseme a musíme nést...Ono i to "ohánění se, apriori, hříchem" je, podle mne, vyjádření vnitřní pokory. Je to složité, nakonec tato víra tvá dva tisíce let a je zprofanovaná různými sektami, jistě, hlavně katolickou církví a jejich zločiny a demamogickými výklady či přímo zakazováním studia Bible. Stejně jako Bibli bych bral jako Knihu knih už jen proto že přetrvává věky, jako kniha dávných časů, bájí, a tak podobně. Jasně. Určitě již dávno není originální, každý přaklad ji dozajista změnil, oficiální církevní proudy v prvním tisíciletí určitě velmi razantně. No a co? Pravidla chování má každé náboženství, stejně tak svoje báje a příběhy Bohů i jejich lidských souputníků. ...symbolika mrtvoly... to je fakt pěkné... nemyslím, že by křesťané ustívali mrtvolu, spíše snad Ježíšův život, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení ne? Stejně jako budeme-li brát přijímání podobojí doslova, uděláme z nich kanibaly přičemž jde o vyjádření účasti na božství každého člověka. Spasení, Ráj a tak... Někde mají zase něco trochu jiného - např. Valhallu. Vždy je otázkou, co s tou kterou Vírou udělají pokrytci a mocenské i ekonomické tryskomyši (ehm, tryskopotkani?). Stejně je symbolika kříže věc na dělší diskus a ne na krátký článek. Ale děkuji za něj, Lúmenn, čtu Vaše věci rád protože na rozdíl od spousy jiných blogerů přemýšlíte a nepřesazujete cizí myšlenky bez toho abyste je prozkoumala...Katolík nejsem, křížek nosím - je pro mne symbolem občasné tíhy Osudu který musíme nést i když víme, že to asi nedopadne dvakrát...

2 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 6. září 2015 v 21:08 | Reagovat

Už jsem to jednou psal do mailové poradny, tak to hodím ještě pro zamyšlení sem:

Kříž jako takový je symbolem oběti (expanze, bytost něco ze sebe - ze středu - dává něco okolnímu světu). Chápu, že mnoha lidem se to příčí, protože jsou i takoví, kteří si vůbec nedokážou představit, že by měli něco obětovat, hrabou jen pro sebe. Pro takové se bude pak kříž jevit jako destruktivní. Navíc, kříž (ten používaný v křesťanství, tedy se spodní částí delší než s horní) nezobrazuje jen tak ledajakou oběť, ale oběť Kristovu. Znázorňuje ještě mnohem víc věcí, ale tohle je ta základní. Kristus lidstvu v době hrubého materialismu (který byl už v jeho době) ukázal, že existuje něco víc než hmota, duchovní svět, a že člověk má domov tam. Že smrtí nic nekončí, že smrt je jen změnou "bydliště". Ano, církev jeho poselství později zneužila, ale tady se to musí chápat podobně jako Hitler a svastika (svastika je vysoce blahodárný symbol, který ani nějaké zneužití nemůže pošpinit - jak chcete pošpinit Slunce?). Vznešenou oběť Kristovu (a vůbec princip sebeobětování) zobrazuje právě křesťanský kříž. Církev si ho jen půjčila, aby zamaskovala svou zkaženost. A čím zamaskuješ zkaženost nejlépe? Tím nejvznešenějším symbolem. Že to lidé nevidí nebo na to zapomněli, ovšem není chyba toho symbolu, je to jen jejich nevědomost nebo lenost.

Princip sebeobětování je zároveň principem tvoření. Protože, když něco tvoříš, je to proces, kdy ze sebe vtiskuješ něco okolnímu světu, který je mimo tebe. Neboli, dáváš něco ze sebe světu. A kříž zobrazuje expanzi z jednoho bodu do čtyř směrů, neboli v jiném slova smyslu princip tvoření.
Bytosti na nižších vývojových stupních jsou tvory, neboli, vytvořenými. Ti musí konzumovat, spotřebovávat něco z okolí, aby mohli žít. Nic nedávají, jen berou. Vývojem se pak dostávají do úrovně tvůrců, neboli bytostí, které už nic nepotřebují, neboť mají vše v sobě a mohou ze sebe světu naopak něco dát, mohou tvořit. Člověk je nyní na mezistupni mezi tvorem a tvůrcem, ještě musí brát, ale už může i dávat. Na začátku Bible je tedy uvedena hluboká pravda, když se píše, že jsme stvořeni k obrazu Božímu. Ale nyní jsme právě "jen" obrazy, k božství se musíme teprve vyvinout.

3 Lúmenn Lúmenn | Web | 16. září 2015 v 21:45 | Reagovat

Děkuji oběma diskutujícím za podnětné myšlenky:)

4 Dergon Dergon | Web | 7. listopadu 2015 v 12:47 | Reagovat

Ahoj, chtěl bych se s Vámi podělit o své vlastní zkušenosti a názory na magii a vše kolem ní. Podívejte se na můj web magie.webz.cz/

5 revela revela | E-mail | 19. listopadu 2015 v 8:49 | Reagovat

...A co pokřižování se před modlitbou-Ve jménu Otce,i Syna i DUcha Svatého?nějak se mi ta ,,škodlivost" nezdá,...

6 Kríž Kríž | 17. března 2016 v 8:59 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama