Bohové, mocnosti, mistři

Thovt

16. července 2014 v 16:27 | Lúmenn
Thovt
tradice: egyptská
atributy: magie, písmo, moudrost, měsíc
další jména: Toth, Thóth, Džehuti, Džehutej
podobná božstva: Hermes Trismegistos, Ódin

Thovt je egyptský bůh moudrosti a tradice jeho uctívání je velice dlouhá a sahá až do dávnověku. Bývá zobrazován jako člověk s hlavou ptáka ibise nebo paviána. Podle legend byl velice moudrý a vždy stál za spravedlností, v egyptském panteonu zosobněnou bohyní Maat.
Thovt jako první naučil lidi řeč a tím je odlišil od zvířat, také je naučil písmu a stal se jeho patronem. Byl bohem zapisování a kronik, jeho dcera Sešeta pak bohyní psaní a počítání. Thovt byl kronikářem králů i bohů, vyřizoval božské vzkazy a u posledního soudu zapisoval skutky zemřelého na papyrus a dohlížel na jejich vážení.

Živa, Vesna, Morana

12. června 2013 v 9:00 | Lúmenn
Živa
tradice: slovanská
atributy: mateřství, život, úroda
další jména: Siva, Siwa, Šiwa, Sieba, Razivia
podobná božstva: Mokoš, Vesna, Veles, Eva

Bohyni Živu uctívali polabští Slované a mnohdy bývá připodobňována k bohyni Mokoš, což byla bohyně úrody a mateřství, stejně jako Živa. Je archetypem Matky a spolu s Vesnou (pannou) a Moranou (stařenou) tvoří trojici - život mládí v rozpuku, matku s plným břichem a stařenu vládnoucí smrti.

Ganéša

19. listopadu 2011 v 21:20 | Lúmenn
Ganéša
tradice: indická
atributy: moudrost, překonávání překážek, duchovní vzdělávání
další jména: Ganapati, Vinájaka, Pillaijar
podobná božstva: Lakšmí, Buddha

Ganéša je synem nejvyšších indických bohů, Šivy a Parvátí. Jeho jméno v překladu znamená "pán veškerého bytí, které má jméno a formu" a jako takový je právem uctíván jako bůh moudrosti a duchovního růstu. V Indii patří mezi velice uctívaná božstva.

Ódin

28. července 2011 v 19:09 | Lúmenn
Ódin
tradice: germánská, vikingská
atributy: magie, válka, smrt, básnictví, runová magie, moudrost
další jména: Wotan, Godan, Wodinaz
podobná božstva: Frey, Thor, Merlin

Frey a Freya

4. července 2011 v 9:15 | Lúmenn
Freya
tradice: germánská, vikingská
atributy: sexualita, plodnost, úroda, válka, moudrost, čarodějnictví
další jména: někdy ztotožňována s Frigg
podobná božstva: Hekaté, Isis, Cerridwen

Frey
tradice: germánská, vikingská
atributy: sexualita, plodnost, úroda, válka, oheň, slunce, mužná síla
další jména: Ing, Freyr, Yngvi
podobná božstva: Áres, Apollón, Lugh

Horus

5. května 2011 v 12:26 | Lúmenn

Horus
tradice: egyptská
další jména: Harachtej
podobná božstva: Apollón, Áres, Lugh, archanděl Uriel

Cerridwen

24. dubna 2011 v 13:15 | Lúmenn

Cerridwen
tradice: keltská
atributy: moudrost, věštění, měsíc, čarodějnictví, sklizeň, matka
další jména: -
podobná božstva: Hekaté, panna Marie, Odin, Freya, Isis

Bohové, mocnosti, mistři - úvod

22. dubna 2011 v 22:46 | Lúmenn
Při magické práci můžete narazit na různé bytosti - ať už jsou to ty dobré, tedy andělé, víly či skřítci a nebo ty zlé - démoni, larvy, nebezpeční duchové... O většině z nich na těchto stránkách najdete odně informací. Dosud zde ale chyběly nějaké ucelené články o bytostech, jejichž moc je velmi silná a které vám mohou pomoci s různými problémy.
Mám na mysli bytosti, které naši předci nazývaly bohy, světci nebo proroky a které dosud dlí v astrálních sférách, aby byli nablízku lidem a mohli jim pomáhat. Patří mezi ně panteon pohanů, světci křesťanů i božstva indů. Se všemi těmito mocnostmi se můžete setkat, přivolat je k sobě a požádat je o radu a pomoc. V článcích se s nimi budeme postupně seznamovat a dozvíme se třeba, který bůh pomůže při léčení, kdo při rituálu a koho zavolat, když chceme praktikovat sexuální magii. Články o jednotlivých mocnostech budou přibývat nepravidelně, takže nevěšte hlavu, svého oblíbeného patrona se jistě časem dočkáte:) Doufám, že se vám toto téma bude líbit a že vám seznámení se starými bohy otevře další zajímavou část magie:)
S láskou a úsmevěm Lúmennka
 
 

Reklama