Elementálové

♣ Jak pracovat s vnitřními elementály?

18. května 2011 v 5:54 | Lúmenn
Tento článek vznikl na základě dotazu čtenářů. Svůj dotaz můžete vložit sem a nebo napsat na e-mail Lumennka@centrum.cz. Poradna je zdarma. Další služby, které nabízím najdete tady. Podpořit moje stránky můžete zde.

♣ Otázka: Mám pár otázek ohledně elementálů... Každý máme 4 elementály sylfu,gnoma,rusalku a salamandra. Jak je můžeme kontaktovat? Nebo je posílit např. já mám slabého salamandra jsem usoudila. Co jsou vlastně tak jakoby zač? Můžeme je vidět? Mohla by si to prosím nějak rozvést nic moc o nich nikde není tak předem děkuji. Marry

Elementálové ohně - salamandři

31. srpna 2010 v 15:15 | Lúmenn
salamandr
Elementály ohně známe pod názvem salamandři. To proto, že jejich těla, tančící v plamenech se často podobají hadům. Salamandři nemají příliš vlastní inteligence a individuality, ale podobně jako sylfy nejsou spjati s určitým místem, objevují se a mizí stále znovu v plamenech ohně, v teple energií, v sopkách, vulkánech a sluneční záři.
Protože v každém lidském (a zvířecím) těle i duši jsou obsaženy všechny živly, máme ve svém těle i elementály všech živlů. Náš "osobní" salamandr zodpovídá za regulaci tělesné teploty a náš metabolismus. Z psychického hlediska se stará o vůli a naši duši jako takovou, je naší vůlí žít, vůlí existovat, podporuje optimismus, hrdost a sebeúctu.

Elementálové vzduchu - sylfy

30. srpna 2010 v 14:50 | Lúmenn
sylfa
Elementálním bytostem vzduchu říkáme sylfy. Jako každý elementál, ani sylfy nemají příliš vlastní individuality a inteligence, ale obvykle nejsou přímo spjati s nějakým místem.
Sylfy se starají o vzduch na každém místě planety a protože vzduch je všude, jsou všude i sylfy. V každém zavanutí větru, na každém křídle ptáka, v každém atomu kyslíku, který vdechujeme, abychom mohli žít.
Protože v každém lidském (a zvířecím) těle i duši jsou obsaženy všechny živly, máme ve svém těle i elementály všech živlů. Naše "osobní" sylfa má na starosti proces dýchání, stará se o naše plíce a hrdlo. Pomáhá s vyjadřováním emocí pomocí řeči a její psychickou doménou je naše mysl, pomáhá se vstřebáváním myšlenek, jejich tříděním a svobodou.

Elementálové vody - rusalky

29. srpna 2010 v 13:10 | Lúmenn
rusalka
Elementální bytosti vody známe pod názvem rusalky. Stejně jako každý elementál, rusalky nemají příliš vlastní individuality a inteligence a jsou přímo spjati s místem, které střeží, o které se starají a jemuž vdechují život.
Rusalky se starají o vodu ve všech jejích podobách, o širé mořské pláně, jezera, řeky, potoky, kaluže i deštěm nasáklé mraky. Žijí ve vodě a jsou vodou, dokonce i ve vodě v kohoutku či lahvi občas můžeme spatřit záblesk vědomí vodního elementála.
Protože v každém lidském (a zvířecím) těle i duši jsou obsaženy všechny živly, máme ve svém těle i elementály všech živlů. Naše "osobní" rusalka se stará o naše astrální tělo a jeho projevy, zajišťuje rovnováhu emocí a má na starosti veškeré naše krevní tekutiny - krev, lymfu, a tudíž i pročišťování těla a duše od negativních vlivů. Rusalky nám pomáhají vyrovnávat se s emocemi, prožívat je a chápat, hlídají naše sny a imaginaci.

Elementálové země - gnómové

28. srpna 2010 v 18:00 | Lúmenn
gnom
Elementální bytosti země nazýváme gnómy. Stejně jako každý elementál, ani gnómové nemají svou vlastní individualitu a inteligenci a jsou přímo spjati s místem, které střeží, o které se starají a jemuž vdechují život.
Gnómové se starají o zemi jako takovou, o hlínu, skály, hory, ale také o stromy a rostliny, kde žijí především v jejich kořenech. Energii gnóma má i každý kámen či polodrahokam.
Protože v každém lidském (a zvířecím) těle i duši jsou obsaženy všechny živly, máme ve svém těle i elementály všech živlů. Náš "osobní" gnóm se stará o naše fyzické tělo a jeho zdraví, o rovnováhu vitamínů a minerálů, svaly, kosti a vnitřní orgány. Co se týče duše, gnóm v nás podněcuje uvědomění si svých fyzických smyslů, podporuje odolnost, vytrvalost a pocit domova, pocit, že někam patříme a jsme pevně zakotveni v realitě.

Elementálové

28. srpna 2010 v 12:30 | Lúmenn
Slovo elementál vychází z výrazu "element", jež do češtiny nejčastěji překládáme jako živel, ovšem element vyjadřuje i něco základního, prapůvodní substanci, která je ve všem a všude. O elementech obecně se dozvíte v rubrice "Živlová magie", následující články vám mají poodhalit něco ze světa živlových stvoření, která nás obklopují a jsou obsažena v každém jednotlivém živlu.

Následující přehled elementálů slouží jako odkazovač na články o jednotlivých bytostech:

elementálové země - gnómové
elementálové vzduchu - sylfy
elementálové vody - rusalky
elementálové ohně - salamandři

elementálci
S články v této rubrice mi pomohla kniha Čarovná říše víl od Teda Andrewse. Děkuji!
 
 

Reklama