Numerologie

Proč si pořád všímáme stejných čísel?

21. března 2015 v 10:00 | Lúmenn
Snad každý týden mi na mail přijde dotaz od vás, čtenářů, který se neustále opakuje a já na něj neustále odpovídám stejně. Zkusím to tedy konečně sesumírovat do článku:)
Pořád se mě ptáte, co to znamená, když na hodinách opakovaně vídáte stejná čísla, jako je 22:22 nebo 11:11, případně 20:20, 15:15 a podobně. Hledáte v tom kouzla, magii, sdělení od vyšších mocností, pátráte po numerologickém významu těchto tajuplných sdělení a vás, chtě nechtě, neustále zklamávám tím, že to vůbec ale vůbec nic neznamená.

Andělská numerologie III.

25. ledna 2012 v 22:24 | Lúmenn
Poslední pokračování andělské numerologie z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue, tentokrát kombinace čísel 5 až 9.

Andělská numerologie II.

25. ledna 2012 v 22:23 | Lúmenn
Pokračování andělské numerologie, která pochází z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue. Tentokrát kombinace čísla 0 až čísla 4.

Andělská numerologie I.

25. ledna 2012 v 22:22 | Lúmenn
Protože se mi tu poslední dobou množily otázky na téma čísel a jejich významů, rozhodla jsem se uveřejnit něco málo o andělské numerologii - jedná se o de facto vše, co se můžete dozvědět z knihy Léčení s anděly od mojí oblíbené autorky Doreen Virtue.
Nejsem autorem těchto číselných výkladů a nejsem kompetentní vám k nim podávat bližší informace, pokud máte k tématu nějaké dotazy, mohu vás nejlépe odkázat na knihu Andělská čísla od též autorky.

Trocha numerologie

1. října 2009 v 16:37 | Lúmenn
Numerologie, věda o číslech, je jednou z nejstarších magických disciplín. Velkým zastáncem numerologie (vědy která je dnes považována za šarlatanství) byl například Pythagoras, který na číslech a jejich významu postavil celé své učení.
Numerologický profil člověka se dá počítat různě - od sečtení číslic jeho narození až po převedení písmen ve jméně na čísla a následná práce s těmito čísly. Mnohdy ale bohatě stačí, že si podvědomě vyberete nějaké číslo, které považujete za šťastné a nebo se naopak nějakému číslu vyhýbáte jak to jenom jde. V tomto článku se chci zaměřit na obecný význam čísel a protože vše má dvě strany, tak ani žádné číslo není dobré nebo špatné, ale má své pozitivní a negativní vlastnosti a je na každém, aby si uvědomil, z jakého důvodů se nějakému číslu vyhýbá nebo proč ho přitahuje.

Obecně

V numerologii se pracuje jen s čísly 1-9, všechna ostatní čísla se buď přepočítají na číslo základní pomocí numerologického součtu (tak například 158 = 1+5+8 = 14 = 1+4 = 5) a nebo se podle významu jednotlivých čísel určí jejich vzájemné působení (16 = co dá dohromady taková individualistická 1 a milující 6) - zde je vždy nutné použít intuici a ne poučky.
Kromě toho se dá říct, že všechna lichá čísla symbolizují individualitu, zatímco sudá mezilidské vztahy. Přitahují-li vás více lichá čísla, jste spíš samotář, naopak člověk milující sudá čísla je spíš týmovým hráčem.
Poslední zajímavostí je 0. Mnohé národy ji nevyužívaly vůbec (například Římani) - protože věřili, že když pojmenují a nakreslí nic, udělají velikou chybu. A možná měli pravdu - nula totiž vždy symbolizuje těžkosti a starosti, s nulou není nic jednoduché, takže pokud máte rádi celé desítky (10, 20, 30…) možná si nevědomky ztěžujete život.

Význam čísel

1 - číslo ryzí individuality, síly jednotlivce, lidé sympatizující s jedničkou touží vést, ne být vedeni.
Pozitivní vlastnosti: sebedůvěra, tvořivost, přizpůsobivost, síla, autorita, cílevědomost
Negativní vlastnosti: arogance, egoismus, nadvláda, frustrace, nepřátelství

2- tak, jak je jednička individuální, tak je dvojka přátelská. Rodinný život, pomoc druhým, citová stránka života - to jsou vlastnosti typické pro lidi ovlivněné číslem 2.
Pozitivní vlastnosti: vlídnost, stálost, emoce, rovnováha, spolupráce, soudržnost
Negativní vlastnosti: obavy, plachost, pasivita, mučednictví, přecitlivělost, paranoia

3 - přelétaví, nestálí, tvůrčí, zvídaví a nikdy ne úplně šťastní jsou lidé, kterým učarovala trojka. Číslo 3 znamená změnu a věčnou touhu po svobodě.
Pozitivní vlastnosti: radost, smělost, výstřednost, realismus, výmluvnost, osobnost
Negativní vlastnosti: pokrytectví, závist, domýšlivost, marnotratnost, netolerance, chtivost

4 - číslo materiálních hodnot, stálosti, pečlivosti. Ne nadarmo stůl nejpevněji stojí na čtyřech nohách. Stejně tak lidé ovlivněni číslem 4 jsou pevní ve svých postojích, ale mnohdy se zdají až příliš upjatí.
Pozitivní vlastnosti: vytrvalost, pracovitost, věrnost, důvěra, pevnost, oddanost
Negativní vlastnosti: strnulost, útlak, moralizování, samolibost, nepružnost

5 - od všeho trochu, ale nic pořádně. Tak by se dali jednoduše charakterizovat pětky - číslo plné nervozity, nestálosti, ale také aktivity, komunikace, šarmu a poznávání nových věcí.
Pozitivní vlastnosti: vynalézavost, přizpůsobivost, důvtip, komunikace, upřímnost, humor
Negativní vlastnosti: nestálost, nedbalost, proměnlivost, nervozita, neklid

6 - číslo lásky a partnerství, ale také materiální závislosti. V některých kulturách je to číslo nešťastné, snad pro jeho přílišnou touhu po dokonalosti.. Šestce není nic dobré, kromě ní samotné. Zároveň však toto číslo symbolizuje štěstí v lásce a harmonii.
Pozitivní vlastnosti: harmonie, krása, umění, ocenění, soucit, pochopení, spokojenost
Negativní vlastnosti: materialismus, lenost, nenasytnost, cynismus, upjatost, panovačnost

7 - číslo duchovního růstu a psychických schopností. Zároveň také číslo zatížené minulostí a minulými životy. Lidé sympatizující se sedmičkou by si měli dávat pozor, aby neunikali z reality, k čemuž mají velké sklony. Sedmička je číslem snů, duchovna a podvědomí.
Pozitivní vlastnosti: mystika, vize, představivost, tvořivost, poslání, vnímavost
Negativní vlastnosti: iluze, osamělost, zmatenost, idealismus, únik, nereálnost

8 - silné číslo, jehož vlastnosti se mohou obrátit proti jemu samému. Lidé ovlivnění osmičkou jsou ambiciózní, podnikaví, pracovití a dobře se cítí ve společnosti druhých. Ale osmička je nekonečné číslo a může způsobovat chození v kruhu a opakování stále stejných chyb.
Pozitivní vlastnosti: odhodlání, úsilí, ambice, praktičnost, zodpovědnost, spolupráce
Negativní vlastnosti: žádostivost, kontrola, materialismus, rozmrzelost, konvence, závist

9 - aneb umocněná trojka. Zatímco tedy číslo 3 touží po svobodě, devítka jí dosahuje. Lidé, kterým imponuje devítka jsou energičtí, soutěživí, ale také často zbrklí a agresivní.
Pozitivní vlastnosti: nadšení, energie, elán, originalita, duchapřítomnost, nadšení
Negativní vlastnosti: neklid, agrese, prudkost, nespolehlivost, spěch

Astrologie a numerologie

Ke každému číslu se dá přiřadit znamení. To jsem nikde nevyčetla, ale při psaní charakteristik čísel mě to prostě napadlo. Intuitivně jsem přiřadila čísla ke znamením (u některých jsou samozřejmě dvě znamení, protože čísel je jen 9) - a kupodivu mi to sedí:)


1 - beran, lev (individualita, sobectví)
2 - ryba, rak (citlivost, přecitlivělost)
3 - blíženec (svoboda, nestálost)
4 - panna (pracovitost, upjatost)
5 - váhy (komunikace, nervozita)
6 - býk (láska, materialismus)
7 - štír, vodnář (mystika, nereálnost)
8 - kozoroh (ambice, rozmrzelost)
9 - střelec (energie, agrese)

Tímto bych tuto malou exkurzi do numerologie zakončila, v některém z dalších článků chci shrnout jednoduché návody, jak si spočítat své numerologické charakteristiky a rozvést spojitost čísel a astrologických znamení.
Na závěr snad jen, že numerologii věři můžete nebo nemusíte, ale čísla jsou vlastně druh symbolů a každý symbol krom prvotního výzbamu znamená i něco jiného. Numerologie neovlivňuje náš osud, ale ovlivňuje naše podvědomí, aniž bychom si to třeba uvědomovali, a právě proto je v číslech ukryto mnohé:)
 
 

Reklama

Rubriky