Runová magie

Runatál

2. prosince 2012 v 5:15 | Lúmenn
Runatál je prastará nordická báseň, která vypráví příběh Ódina, severského boha, který prý na zemi snesl runy díky tomu, že obětoval jedno svoje oko a pak visel po devět dní a devět nocí na Yggdrasilu, světovém stromě, symbolizujícím moudrost (více o Ódinovi se dočtete v tomto článku).
Runatál je rozdělen do několika částí, v první se dozvídáme o Ódinově oběti a o tom, jak prožíval utrpení, aby získal runy. Pak následuje popis toho, co by mě runotepec znát a jak by měl s runovými kouzly pracovat a nakonec je zmíněno osmnáct runových kouzel, která mají prý silnou moc, ale pozor! Mnoho lidí si vykládá Runatál jako magickou příručku a veršovánky ke kouzlům užívá jako zaříkadla. To ale není ono, protože verše jen popisují účinky a styl kouzla, ale je k němu také třeba znát ty správné runy a postupy. Přesto se runatál dá využít k zaříkání i k různým obřadům, stačí ho jen správně uchopit a to lze nejlépe intuicí. Celou báseň i s vysvětlivkami (které jsem přejala z webu, přišlo mi zbytečné vlastními slovy popisovat totéž) naleznete pod perexem.

Úvod do runové magie

17. února 2012 v 19:50 | Lúmenn
Runy jsou magickým písmem, používaným starými národy již od dávných dob. První zmínky o runách nacházíme již od druhého století před naším letopočtem, používaly se až do středověku a dochovaly se až do dnešních dní. Nádoby, zbraně a ozdoby s runami nacházíme po celé Evropě, ale původně pocházejí ze Skandinávie.
Runových abeced existuje hned několik druhů, ale nejčastěji používaný je germánský futhark prostý, který obsahuje 24 runových znaků. Název futhark vznikl z významu prvních šesti run - F, U, TH, A, R a K.

Runová magie

17. února 2012 v 19:44 | Lúmenn
 
 

Reklama