Skřítci

Skutečný svět skřítků XII. - epilog

11. února 2014 v 21:14 | Lúmenn
Poslední část povídání o skřítcích od spisovatelky Dory van Gelder, jehož předchozí kapitoly najdete v rubrice Skřítci.

I když jsem v minulých letech změnila předmět svého studia, neustále jsem udržovala spojení s bytostmi, které jsem v této knize popsala. Při všech svých dlouhých cestách vždy na všech místech automaticky navazuji s nimi kontakt. Tím dosahuji jednoty s žijícími inteligencemi, kamkoliv přijdu. Když jsem se rozhodla pročíst tento starý rukopis a zveřejnit jej, přátelé se zajímali o to, jak tento svět skřítků prožívá velké změny, které prodělává náš svět. Byla to zajímavá myšlenka a domluvili jsme se, že se vrátím na stejná místa, abych zjistila, jak na skřítky působí znečištěné prostředí, které způsobil člověk. Samozřejmě nebylo možné, abych cestovala do Austrálie nebo na Jávu či do Indie. Mohla jsem však jet na jižní a východní pobřeží USA. Tato doba olejových skvrn, odpadků v oceánech, výfukových plynů, nová a nová staveniště, zabírající oblasti skřítků, musí mít na ně nějaký dopad. Přesvědčíme se.

Skutečný svět skřítků XI. – Skřítkové vzduchu

6. února 2014 v 13:28 | Lúmenn
Další část knihy od spisovatelky Dory van Gelder, ve které se tentokrát dozvíte o skřítcích živlu vzduchu. Předchozí části si můžete přečíst v rubrice Skřítci.

Když pozorujeme skřítky vzduchu, musíme rozlišovat dvě hlavní třídy. První je velká, ale smíšená skupina, kterou takto můžeme nazývat, protože je jejich přirozený živel. Druhá je také velká, ale více méně homogenní skupina, která není omezená jen na vzduch. Skřítkové ve druhé skupině nejsou skřítkové vzduchu v přímém slova smyslu, je to spíše množství vysoce vyvinutých bytostí, které se vyvíjely prožitím ze země, vzduchu dokonce i ohně, aby byly nyní uvolněny z těchto speciálních podmínek, protože jejich inteligence je přerostla. Tyto inteligentní bytosti se nazývají sylfové a já budu toto jméno používat, protože tentokrát není zavádějící. Popíši je podrobně později, nyní uvedu, že jsou samostatnou třídou, jsou vysoce inteligentní a různého původu.

Skutečný svět skřítku X. – Skřítkové ohně

6. února 2014 v 12:09 | Lúmenn
Další část knihy od spisovatelky Dory van Gelder, tentokrát vypráví o ohnivých skřítcích. Předchozí části si můžete přečíst v rubrice Skřítci.

Skřítci ohně jsou dvojího druhu. Jedni jsou malí, od tří palců do dvou stop výšky, nemají lidský tvar, jsou to pouhé mlhavé obrysy. Ti nejmenší vypadají jako plameny svíček; náležejí do elementárního řádu a nejsou skutečnými skřítky. Někteří vypadají jako hmyz nebo jako ještěrky. Vyskytují se v malých lesních ohních. K životu je vyvolává rytmus ohně; ten jako nejmocnější z vibrací hoření vytváří zvuky, které zní jako harmonické vzývání a umlkají když oheň dohasíná.

Skutečný svět skřítků IX. - Vodní skřitkové

6. září 2013 v 5:45 | Lúmenn
Máme tu devátou část knihy spisovatelky Dory van Gelder s názvem Skutečný svět skřítků, v níž prozkoumáme skřítky vody. Přechozí kapitoly naleznete, jak jinak, v rubrice Skřítci.

Většina z nás si představuje moře jako modré vlny pohybující se větrem a hlubiny naplněné rybami; zatím však je to souhra tisíců mořských bytostí nesčetných druhů. Patří k moři stejně, jako k němu patří ryby. Jsou to vodní stvoření která mohou trvale existovat pouze ve spojení s vodou. Je jich nesmírné množství, lišící se od sebe tvarem a barvou, podle různých vod. Obecně jsem zaznamenala tři hlavní druhy.

Skutečný svět skřítků VIII. - Skřítkové hor

28. srpna 2013 v 5:15 | Lúmenn
Již osmá část povídání o skřítcích z pera spisovatelky Dory van Gelder a její knihy Skutečný svět skřítků. Předchozí části najdete v rubrice "Skřítci".

Skalnaté hory (Rocky Mountains) se svými sněhem pokrytými vrcholky, které směřují k nebi, nám poskytují nádhernou podívanou. Pro člověka, který tam přichází poprvé jako já, to byla nezapomenutelná zkušenost. Jak jsme postupně lezli stále výš, měli jsme pocit, že jsme se ocitli na střeše světa. Dívali jsme se hluboko dolů na koruny stromů a přesto se vrcholky hor stále tyčily nad námi. Můj první dojem, když jsem tuto nádheru spatřila, byl, že jsem se ocitla mezi mocnými králi, kteří vládnou tomuto nádhernému světu.

Skutečný svět skřítků VII. - Skřítkové stromů

20. srpna 2013 v 4:55 | Lúmenn

Po dlouhé době další část z knihy od autorky Dory van Gelder, která pojednává o malých bytostech - skřítcích. tentokrát o těch stromových. Předchozí části najdete v rubrice "Skřítci".

Když nyní opouštíme nám blízkou domácí zahradu s malými rostlinami a vydáváme se do lesa, měli bychom si uvědomit, že stromy se zcela liší od představ, které o nich máme. Jak jsem se zmínila již dříve, duch je uvnitř stromu, z něhož čerpá své životní síly. Neexistuje žádný strom, ani ten nejmenší, bez bytostného stromu, roste s ním a při jeho smrti mizí. Tato bytost může na malou vzdálenost vystoupit ze stromu, když si to přeje, a v tom případě má více méně lidskou podobu. Pokud je uvnitř stromu, má tvar méně zřetelný a je prakticky neviditelný. Personifikuje se pouze tehdy, když vystupuje ze stromu. Většina bytostných stromů si je podobná v tom smyslu, že jsou protáhlí, hnědaví, připomínající kresbu malého dítěte, zobrazující člověka. Toto je ovšem velice obecný popis bytosti stromu. Elfové různých druhů stromů, např. dubů, borovic, bříz atd., se od sebe mírně liší. Jsou ovšem mezi nimi také osobnosti, dalo by se říci silné individuality, které se od ostatních výrazně odlišují. Pracují především uvnitř stromu, dohlížejí na strom a zásobují jej energií. Udržování těla je podobné jako u lidského těla. Strom čerpá živiny ze země, vody, vzduchu a když je živin dostatek, vše probíhá bez závad, duch stromu je šťastný. Jeho šťastný stav ovlivňuje chemické procesy uvnitř stromu a umocňuje je. Je to jako u člověka, který obědvá v klidu a pohodě, což má dobrý vliv na jeho trávení. Starosti způsobuje pravý opak - přestože stromy si starosti nedělají.

Skutečný svět skřítků VI. - Zahradní skřítci

14. dubna 2013 v 5:45 | Lúmenn
Již šestá kapitola s knihy od spisovatelky Dory Van Gelder, která tentokrát pojednává o skřítcích ze zahrádky. Přechozí části najdete v rubrice "Skřítci".

Mezi bytostmi, které žijí na povrchu země, patří k nejdůležitějším skřítkové lesů, zahrad a stromů. Nejlépe se s nimi asi seznámíme, když popíši příslušníky podle jejich přirozených bydlišť. Tedy skřítky zahrad a lesů.

Skutečný svět skřítků V. - Skřítkové země

27. března 2013 v 15:49 | Lúmenn
Již páté pokračování zveřejnění knihy od Dory van Gelder - Skutečný svět skřítků, jejíž předchozí části najdete v rubrice Skřítci. Tento díl je velice zajímavý tím, že v něm autorka mluví nejen o skřítcích, ale i o skalách a jejich "pocitech".

Skřítkové země, nahlíženo obecně, jsou tak velká a složitá skupina, že je velmi obtížné je popsat v jedné kapitole. Budu tedy ráda, když čtenář získá aspoň obecný dojem.
Nejdříve musím vysvětlit, že se zemí jsou spojeny 4 typy skřítků: Jedni jsou na povrchu země a druzí v podzemí. Obě tyto kategorie jsou rozděleny do dvou tříd: Skřítkové, kteří jsou vázáni na hmotné - fyzické tělo (například skřítkové stromů jsou vázáni na strom) a skřítkové bez této fyzické vázanosti, z nichž nejlepším příkladem jsou zahradní nebo lesní skřítkové.

Skutečný svět skřítků IV. - Život skřítků

24. února 2013 v 5:15 | Lúmenn
Již čtvrtá část knihy od Dory van Gelder o životě skřítků - předchozí díly najdete v rubrice "Skřítci".

Mezi životními postoji lidí na jedné straně a skřítků nebo jiných bytostí v jejich království na straně druhé je zásadní rozdíl. My žijeme ve světě tvarů a oni ve světě prožívání. Naše myšlenky se v první řadě zabývají tvarem věcí a málokdy jdeme dál. Skřítkové se však nejdříve zajímají o energii a životodárnou sílu proudící kolem věcí a v nich o život, který je všude. Například když my pozorujeme strom, vidíme jeho velikost, tvar, barvu, listy a ovoce. Tyto věci v souhrnu vytvářejí pro nás krásu. Jestliže o tom budeme přemýšlet, uvědomíme si, že je to značně omezený pohled na svět, ve kterém žijeme. Na rozdíl od nás se skřítek nejdříve zaměří na "ducha" stromu a reaguje na jeho životodárnou energii. Pro skřítka je totiž strom živoucí, dýchající osobnost, která se projevuje tvarem, který vidíme.

Skutečný svět skřítků III. - Typický skřítek

7. února 2013 v 12:56 | Lúmenn
Další část knihy od Dory van Gelder o životě skřítků - předchozí dva díly najdete v rubrice "Skřítci".

Není snadné skřítky podrobně popsat, ani určit z jaké látky jsou stvořeni. Za prvé je jich velké množství rozmanitých druhů. Snad můžeme tento problém řešit tím, že popíši více méně typického skřítka a zdůrazním ty vlastnosti, které pravděpodobně mají všechny druhy. Druhá potíž je v tom, že většina z nás si jen stěží dovede představit, že existují předměty a těla, vytvořená z nehmotných látek. Víme už ale, to věda dokázala, že fyzická hmota není nic jiného než energie a vlny, proto by nemělo být pro nás těžké představit si, že těla skřítků jsou vytvořena z jemnější hmoty, mnohem jemnější než nejzředěnější plyn. V našem světě potřebujeme pevné tělo, aby odolalo stresům, úrazům a tlaku. To vyžaduje celou řadu struktur jako je kostra, svalový a nervový systém. Avšak prostředí, ve kterém žijí skřítkové, tuto pevnost nevyžaduje. Přitažlivost, hustota a tlak jsou zcela jiné, takže složitá forma, schopná odporu, není nutná. To, co budu psát o vybraném skřítkovi, platí obecně i u jiných druhů.
 
 

Reklama