Vibrace a energie

O mozkových vlnách

5. března 2014 v 5:54 | Lúmenn
Chtěla jsem napsat článek o mozkových vlnách, ale pak jsem zjistila, že to někdo už udělal za mě a velice mě tento článek zaujal, je velmi dobře napsaný a obohacený o obrázky, grafy i hudbu. Proto vám jej předkládám k obohacení vědomostí. Originál článku najdete na stránkách ac24.cz.

Lidský mozek je nepřetržitě pracující, složité ústrojí, které vysílá elektrické signály, komunikuje, vytváří nová nervová spojení a podobně. Tato elektrická aktivita, produkovaná mozkem a známá jako mozkové vlny, odráží stav našeho vědomí. Realita není založena na vnějších vlivech, ale je vnitřním procesem založeným na našich myšlenkách, vnímání a emocích. Jestliže více porozumíme frekvencím těchto mozkových vln, staneme se pány své reality.
Existuje pět různých druhů mozkových vln - beta, alfa, théta, delta a gama. Jde o zcela přirozený, biologický fenomén u lidských bytostí. Každý z nás může v průběhu dne prožívat tyto různé stavy, přičemž jeden z nich je obvykle dominantní.

Odpoutávání energetických vazeb III. – Velké odpoutání

6. února 2014 v 12:13 | Lúmenn
Je to již nějaký čas, co jsem napsala dva články zabývající se energetickými vazbami mezi lidmi - pokud chcete správně porozumět i tomuto článku, rozhodně si je přečtěte.
Jedná se o "Co jsou energetické vazby?" a "Odpoutání určitého člověka". Nyní si povíme, jak naráz odpoutat všechny vazby, které na sobě máme.
Není třeba se bát, že když odpoutáme energetické vazby, odstřihneme se tím od všech lidí, které máme rádi. Energie je již pouhá myšlenka a stačí jediné pomyšlení na člověka a energetická vazba se obnovuje. Nestanete se tak osamělou tečkou ve Vesmíru, ale velice rychle se vám vazby začnou vracet.

Odpoutávání energetických vazeb II. - Odpoutání od určitého člověka

20. února 2013 v 23:31 | Lúmenn
V minulém článku jsme mluvili o tom, co to vlastně ty energetické vazby jsou. Prosím, pozorně si ho přečtěte dříve, než se budete věnovat článku tomuto, protože jinak se nepochopíme.
Nyní chci popsat, jak se přebytečných energetických vazeb zbavíme. Proč bychom to měli udělat? Jak říká staré přísloví - stokrát nic umořilo osla. Takže ačkoli z našeho těla proudí jen malá část energie směrem k lidem v našem životě, dohromady to může tvoři 10%, ale klidně i více, z naší celkové energetické hladiny. Vůbec nejhorší myšlenky přináší vztahy nenaplněné, zklamané. POkud se s vámi někdo rozejde, věnujete mu lítostivé myšlenky, toužíte, aby to bylo jako dřív. A tímto toužením vysíláte neustále stejné přání, stokrát, tisíckrát denně a to je obrovské množství energie. Proto jsou lidé po rozchodech tak vyčerpaní a unavení. Po každém odcizení se a rozloučení se s člověkem, jenž byl součástí našeho života bychom měli odpoutat vazbu s ním. Jak na to se dozvíte v tomto článku.

Odpoutávání energetických vazeb I. - Co jsou to energetické vazby?

10. února 2013 v 14:04 | Lúmenn
Tuto techniku jsem původně chtěla dát do rubriky psychické obrany, ale souvisí s více věcmi, než jen s psychickou obranou, ale proto ji řadím do této rubriky, protože nejvíce souvisí s vysáváním energie od jiných lidí. Ani ne tak s cílenými psychickými útoky, jako spíš s podvědomým odebíráním energie.
Pokud jsme v kontaktu s lidmi, neustále mezi námi probíhá transfer energie. Každá vyslaná myšlenka, každé vyřčené slovo, je energie, kterou vysíláme směrem k nějakému člověku a nebo ji z něj vytahujeme. Nadávky a nenávistné myšlenky lidem energii odebírají, láska a milé myšlenky jim ji dodávají. Tak to funguje - vyzkoušet to můžete na vlastní kůži každý. Jak se cítíte, když vás někdo seřve? Unavení, bez energie, sklíčení, smutní. Naopak po příjemném odpoledni s partnerem, po objímaní a tulení, se cítíme příjemě, jako znovuzrození.

Pár slov o vibracích

5. června 2009 v 12:24 | Lúmenn
Podle fyziky se vše skládá z atomů a ty se skládají z ještě menších a menších částeček, až nakonec dojdeme k základní substanci, kterou jsou superstruny. Všechno ve Vesmíru (hmota i energie) je tedy ve svém základu složeno ze stejného druhu částic a rozdíl je jen v jejich uskupení a rychlosti a způsobu jejich pohybu - zjednodušeně řečeno všechno má stejnou podstatu, jen to vibruje na různých úrovních.
A tady už opustíme fyziku a podíváme se do duchovních nauk, podle nichž se člověk skládá z materiálního (na velmi nízké a hutné úrovni vibrujícího) těla a z duše, která rezonuje podstatně výše. Tělo a duše jsou dvě odlišné substance, ale jsou velmi úzce propojené - rozpojení můžeme pozorovat k okamžicích klinické smrti nebo při astrálním cestování.
Bohužel většina lidí přizpůsobila vibrace své duše materiální úrovni a není schopna je od sebe rozeznat. Tělo i duše se stává jedním celkem a tužby vyšších vibrací jsou utlumeny v zárodku.
Když ale zaměříme svou pozornost na duchovní hodnoty (ať už je to umění, estetika, práce s jemnohmotnými bytostmi, astrální cestování, duchovní léčení apod.), vibrace duše se začnou odpoutávat od materiálna a naše schopnosti začnou růst.
Nedá se říct, že mít nízké vibrace znamená být špatným člověkem. Pouze se tím "materialisté" ochuzují o velkou část prožitků. Ony vlastně vůbec neexistují žádné dobré nebo špatné vibrace - jsou jen ty nízké a vysoké, popřípadě destruktivní a konstruktivní. Ani jedny nejsou špatné a oboje jsou pro naše životy stejně potřebné (více třeba tady).
Pokud jste se ale rozhodli následovat cestu Světla, věnovat se léčení a uzdravování nebo jen pečovat o své duchovní Já, pak je ve vašem vlastním zájmu své vibrace zvyšovat a uvádět je do souladu s nejvyššími vibracemi, které má Vesmír a tudíž i Láska. Čím vyšší budou vaše vibrace, tím snáze se spojíte s anděly a vílami, protože jak jistě víte - podobné přitahuje podobné. Budou-li vaše vibrace nízké, budou vás obklopovat materialističtí lidé a vše práce Posla světla tak bude mnohem náročnější - být terčem poznámek, vtipů či dokonce nadávek vám totiž asi příliš nepomůže. Naopak čím vyšší vaše vibrace budou, tím snáze na své cestě životem budete potkávat duchovně založené lidi, kteří vám pomohou, podpoří vás a poradí vám ve vaší další cestě.
Možná se to zdá složité, ale vlastně na tom nic není - základ je jednoduchý, přestat pořád přemýšlet slově "mít" a zaměřit se na krásné "být". Zkuste pro začátek pěší výlety do přírody, kde nachytáte tu nejjemnější energii stromů, květin a lesních bytostí. Poslouchejte hodně příjemné hudby, čtěte knihy, meditujte (nejlépe na klidném místě v přírodě) a pěstujte svoji tvořivost a intuici. Než si koupíte nějakou věc, položte si otázku, jak moc ji potřebujete. Nepočítejte každou korunu v peněžence a snažte se své materiální problémy odevzdat do rukou Vesmíru. Za každý dar (za úsměv, pozdrav, radu, příjemné povídání, nejen za materiální dary) srdečně poděkujte a sami rozdávejte darů, co nejvíce. Vyházejte staré věci z bytu a dejte je charitě, vzdejte se všeho, co nepotřebujete.
To je jen několik rad, jak oprostit svou duši od materiálních pout. Sami jistě přijdete na další způsoby, jak pustit svou nádhernou, zářící, vysoce vibrující duši z materiálního vězení a po pár týdnech ucítíte větší a větší lehkost - meditace budou snadnější, komunikace s andílky se bude dařit lépe a lidé, kteří vstoupí do vašeho života budou přesně na té vlně, na jaké si přejete.
Není to těžké, je to vlastně úplně jednoduché:) A jak jednou na tuhle svobodnou a světlem prozářenou cestu vykročíte, už vás ani nenapadne vracet se do hlubin materiálního světa. Hodně příjemných zážitků a lehkosti v duši přeje Lúmennka:)
 
 

Reklama